6 съвета за свързващите елементи при изграждане на безопасни и здрави дървени конструкции.

свързващи планки и елементи

 Дървесината е много лесен за работа материал, позволяващ на професионални и любителски строители да произвеждат прости предмети и конструкции без големи проблеми. Въпреки това, когато мислите за жилища или сгради с по-голям мащаб, е важно да се спазват определени правила и изисквания в целия инвестиционен процес, които гарантират добро качество и добро строително поведение. За тази цел е важно да се извърви целия път  и професионално да се изготви конструктивен проект за дървени конструкции,  като се обърне внимание на всяка връзка и детайл. Да се анализира коя система за връзка най-добре отговаря на нейните структурни и естетически нужди.

 Допитахме се до експертите на ROTHOBLAAS, която е водеща компания в структурните връзки, планки и закрепващи системи.


 

  1. Избор на свързващи планки и елементи.

 

 Конструкциите, изградени с планки и свързващи елементи са по-здрави от тези, изградени само с гвоздеи или болтове. Това гарантира по-голяма безопасност и издръжливост.

 Предлагат се в голямо разнообразие от форми и размери, структурните съединения са изработени от стомана и са проектирани да се присъединят към различните елементи на конструкцията, спомагайки за предотвратяване на щети, причинени от земетресения, силни ветрове и други заплахи.

 

"Свързващите елементи не само осигуряват по-голям капацитет за устойчивост на конструкцията, но и подобряват нейната пластичност. Например при силна буря металните съединители са най-добрият и ефикасен начин за предаване на цялото усилие от конструкцията към основата.“


 

  1. Компонентите на системата за свързване.

 

Те трябва да работят съвместно за постигане на по-добри структурни характеристики. Съвместната система трябва да бъде интегрирано решение. След като дървените елементи и техните връзки са проектирани, трябва да се подберат подходящите съединения. Като се вземе предвид непрекъснатостта на пътя на натоварване на конструкцията, като цяло (греди, колони, ферми и др.), всички натоварвания, които възникват в конструкцията, трябва да бъдат отнесени възможно най-бързо към основата. Ако някоя от връзките се загуби, може да настъпи частичен или дори пълен срив на конструкцията.

„В допълнение към теглото на конструкцията (постоянен товар) е необходимо да се вземат предвид различни видове особени товари, за да се противопоставят. Ефектите от земетресение първо се проявяват в основите, пренасят се в останалата част от конструкцията и след това отново се връщат към основата. Напротив, натоварването от вятър или сняг възниква в най-високата част на конструкцията и трябва бързо да бъде свалено.“


 

  1. Видът на избраните компоненти на свързващата система.

 

 Неправилно избраните компоненти на свързващата система могат да причинят корозия, повлиявайки изцяло структурата на конструкцията.

 Първите елементи, засегнати от корозия, са съединителите. След това започват да замърсяват дървесината и влизат в цикъл, изключително вреден за конструкцията. Прекалено високата степен на корозия може дори да отреже стоманената част, нейното фиксиране или значително да отслаби здравината на дървения материал, губейки структурната връзка и по този начин непрекъснатостта на пътя на натоварване.

„Много е важно да се гарантира съвместимостта на свързващия елемент и неговите фиксирания, както и вида на защита от корозия, в случай на употреба. Изключително важно е да изберете правилно системата за връзка в зависимост от степента, в която ще бъде изложена.“


 

  1. Структурните елементи не трябва да се променят.

 

 Една модификация на първоначалния проект не може да бъде импровизирана на място на обекта. Структурните елементи не трябва да се променят, без да се вземат предвид такива изменения в дизайна.

 Обикновено на строителната площадка се правят основни грешки, които могат да повлияят на ефективността на цялата структура. Например, когато инсталирате водопроводната инсталаци, някои греди се пробиват, за да преминат през тях, но това може сериозно да повлияе на непрекъснатостта на пътя на натоварване.

 „Въпреки, че конструкцията може да не се срути при изправяне пред постоянните товари, прекъсването все пак причинява преразпределение на усилията. Това ги принуждава те да бъдат получени от друг елемент, който първоначално не е бил проектиран да изпълнява тази функция. Това може да има големи последици, когато се налага странично натоварване, например по време на земетресение или силни ветрове.“


 

  1. Избор на дървесина и свързващи планки и елементи за нея.

 

Системата за свързване се определя в зависимост от качеството на дървесината и нейните размери. Дървесината трябва да бъде избрана и след това да се избере най-подходящия съединителен елемент за нея и за характеристиките на конструкцията.

В случай на открити дървени конструкции обикновено се използват скрити съединители. Те не се забелязват и оставят чиста дървената конструкция.


 

  1. Съществува софтуер, който може да помогне в процеса.

 

Съществува софтуер, който улеснява процеса на проектиране и спомага за решаване на сложни задачи във връзка с всякакви дървени конструкции, тяхната форма, размери и начин на свързване. Той позволява по-ясна представа за структурното решение, което е най-подходящо за дадената конструкция, а също така оптимизира разходите и подобрява ефективността на дървената конструкция. Също така помага на архитектите от ранните етапи на проекта да оценяват, подбират и прилагат технологични решения, които оптимизират строителния процес.

Дървесината, обработена и използвана с добре подбраните връзки, подобрява устойчивостта на конструкцията и в частност дървената сграда, завишава енергийната ефективност и сеизмичния капацитет за реакция.


Източници на информация:


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:

Сглобяемите дървени къщи


Ограждащи елементи на сглобяемите сгради.


Устройство на дървените сгради.


Дървесината и дървеният материал.


История на сглобяемите къщи.


Дървото, като строителен материал.