ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
вижте повече

ограждащи елементи

Външните стени и покрива на сглобяемите къщи могат да се разглеждат като дифузно отворени или дифузно затворени системи.

 

 Дифузионно отворените конструкции (външни стени, покриви) са конструктивни системи, предназначени да улеснят контролираната дифузия на водните пари от вътрешната страна на сградата навън без опасност от образуването на конденз и натрупването на влага в ограждащите елементи на сградата. Те имат способността да пропускат спонтанно и безопасно водните пари през външните стени и покривите през цялата година, защитавайки ограждащите елементи на сградата и удължавайки живота й.

 

ДИФУЗИОННО ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ

пример 1: ПОГРЕШНА СИСТЕМА (конденз  вътре)


ограждащи-елементи-дифузно-затворени-системи


 

През зимата:

 • Вътре: влага и топъл въздух.
 • Отвън: сух и студен въздух.
 • Проблем - Опасност от конденз от вътрешната страна на външната обшивка и опасност от увеличаване на влагата вътре в конструкцията.

 

ДИФУЗИОННО ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ


пример 2: ВИНАГИ ПРАВИЛНИЯТ (БЕЗОПАСЕН) ИЗБОР


ограждащи-елементи-дифузно-отворени-системи-схема


 

През зимата

 • Вътре: EGGER OSB.
 • Отвън: EGGER DHF или PAVATEX.
 • Вътре: пароизолационен слой с EGGER OSB (t ≥ 15mm),  sd ≥ 2,0 m.
 • Отвън:дифузионно отворен ветроустойчив слой с EGGER DHF или PAVATEX, sd ≤ 0,2 m.

 

БЕЗОПАСНА СИСТЕМА - без ОПАСНОСТ ОТ ЗАДЪРЖАНЕ НА КОНДЕНЗНА ВОДА ВЪТРЕ В ЕЛЕМЕНТА

 

Както се видя по-горе за експлоатационните характеристики на една сглобяема къща от особено значение е правилното проектиране и изпълнение на ограждащите елементи, в случая разглеждаме външните стени и покривните панели (за лекота ще ги наричаме панелите). Тези характеристики можем да ги разделим условно в две групи:

 1. Група, която характеризира енергоефективността на сградата и комфорта на обитаване.
 2. Група, която характеризира конструктивната устойчивост и дълговечност на къщата, както и запазване на първоначалните характеристики от първа група във времето.

 

За да се постигнат характеристиките на тези групи е важно да се изпълнят две условия:

 1. От вътрешна страна панелите да бъдат затворени така, че да се осигури тяхната паронепропускливост. Да не се допуска проникването на влага от ежедневните дейности на обитаване. Това се осъществява чрез паронепропускливи мембрани или плоскости, примерно OSB, като всички снадки между отделните плоскости се облепват със специална лента, за да се получи необходимата въздухоплътност. Особено важно е тук да се отбележи, че всички инсталации се прекарват в така наречения инсталационен слой без да се нарушава херметичността на панела.
 2. От външна страна панелите трябва да се затворят така, че да се осигури вентилация на конструкцията, което да гарантира, че ако има повишена влажност вътре в конструкцията тя ще има възможност да излезе навън. Това се осъществява с паропропускливи мембрани или с плоскости, които имат характеристиките да пропускат влагата.

 

Пример за правилна изработка на дифузно отворен панел като в единия случай е с мазилка, а другия с вентилируема фасада.


екокомфорт-с-мазилка-ЕКОЗИДекокомфорт-с-дървена-обшивка-ЕКОЗИД


 

И в двата случая основната конструкция е затворена отвън с плоскости PAVATEX – ISOLAIR, които освен топлоизолационни характеристики имат свойството да изпускат евентуалната влага попаднала във вътрешността на конструкцията. Върху него може да се положи мазилка по класическия способ като, за да се запазят качествата на материала производителя препоръчва да се използва определена мазилка на WEBER или KNAUF.


 

ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ИЗРАБОТКАТА НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА.

 

 1. Не се извършва херметизация от вътре на външните панели или същата се нарушава с прекарването на инсталации поради липса на инсталационен слой.
 2. От външна страна панелите се затварят с материали, които имат високо Sd и не се позволява вентилация. Особено разпространено в България е използването на OSB, гипсофазер или магнезиеви плоскости и върху него лепенето на стиропор.

 

ТОВА СА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ДИФУЗНО ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ!

 

Къща, при строителството на която са нарушени горните правила тоест дифузно затворена система:


грешки-при-ограждащите-елементи-на-сглобяемите-къщигрешка-при-ограждащите-елементи-външни-стени-покрив-800х504рх


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:


Обратно към всичко актуално!