ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
вижте повече
често задавани въпроси

Какви са предимствата на сглобяемите къщи пред останалите видове строителство?

 

Предимствата са много, но най-важните са: енергоефективност, което води до многократното намаляване на сметките за отопление и охлаждане; изключително устойчиви при земетръс; бързото изпълнение; леката конструкция; екологичните материали, които се използват за изграждането. При този начин на строителство също така се осигурява по-голяма използваемост на застроената площ, тъй като дебелината на външните и вътрешни стени е по-малка, а същевременно притежава по-добри изолационни свойства. Качествата на материалите и вътрешните условия, които се създават от този тип строителство са предпоставка за неповторимо усещане на уют и комфорт на обитаване.


 

Защо казват, че сглобяемите къщи са по-добри от монолитното строителство?

 

 Основната причина е, че много от дейностите се извършват в заводски условия. ЕКОЗИД разполага със специализиран софтуер за дървени конструкции, чрез който в 3D се извършва проектирането на сглобяемата къща. После чрез директен импорт в автоматизирана линия се произвеждат всички елементи, необходими за конструкцията на къщата без човешка намеса. С тези елементи се произвеждат панелите на сглобяемата къща с помощта на хидравличен стенд с размери 12х3м и пневматично стягане, което е гаранция за високо качество.


 

Какво представляват сглобяемите къщи?

 

Това са сгради, за построяването на които се използват предварително изготвени модули в заводски условия. Те се причисляват към така нареченото „сухо строителство“, това е строителство, при което не се използват мокри процеси. Сглобяемите къщи в България могат да се разделят на няколко групи:

 • Със скелетно-гредови конструкции, като основния конструктивен материал може да бъде дърво или метал.
 • Конструкции с дървени трупи.
 • Панелно-модулни конструкции.

 

Има ли ограничение от архитектурна гледна точка при строителството на сглобяеми къщи?

 

Не, при строителството на сглобяеми къщи няма такова ограничение и те могат да бъдат класически, съвременни или носещи духа на по-стари времена.


 

Сглобяемите сгради могат ли да се обитават целогодишно?

 

По технологията за сглобяемото строителство могат да се изграждат сезонни постройки, производствени сгради, офиси, търговски обекти както и жилищни сгради с високи експлоатационни характеристики с несравними условия за комфорт на обитаване. Сглобяемите къщи, поради тяхната конструкция и материалите, които се използват при производството им, могат най-лесно да бъдат построени като ниско-енергийни или пасивни къщи. Последните са сгради, които покриват най-високите европейски стандарти за енергоефективност и съответно създават отлични условия на комфорт за целогодишно обитаване.


 

От какво се изграждат сглобяемите къщи?

 

 Материалите, които се използват за строителството на сглобяеми къщи, зависят от предназначението им и технологията им на производство. Най-често като основен конструктивен материал се използва дърво или метал. В случаите когато сглобяемата къща трябва да има характеристиките на ниско енергийна или пасивна по-добрия вариант е конструкцията да бъде от дърво тъй като знаем, че метала е проводник. При него се получават термомостове и решаването им изисква повече усилия и средства. Материалите, които се използват са екологични и естествени.


 

На какви нормативни уредби трябва да отговарят сглобяемите къщи?

 

При проектирането и строителството на сглобяемите къщи важат всички нормативи, като при монолитното строителство.


 

Сглобяемите дървени къщи устойчиви ли са на пожар?

 

Противно на очакванията на много хора, дървеният материал, използван за носеща конструкция, се представя много добре при пожар. Той не се люспи, цепи, топи, огъва или експлоадира. Дървото гори равномерно с предвидима скорост. Овъгленият слой, който се образува на повърхността, служи да изолира и защити вътрешността на елементите.

 Изследванията в много страни показват , че пожарите почти никога не започват от конструкцията на сградите, а винаги извън тях. Използваните в панелите гипсови плочи или минерална вата, които са негорими и пожарозащитни материали предпазват конструкцията от възникнали пожари. Ако въпреки всичко разгорелия се пожар е толкова силен, че достигне конструкцията (обикновено в нормални сгради това време е след 30 до 60 мин.) идва ред на уникалните способности на дървото като конструкционен материал, а именно:

 • То не променя носещата си способност при висока температура (за разлика от металите);
 • В процеса на горене върху дървото се образува слой въглен, който рязко забавя процеса на горене в дълбочина.

 

Екологични ли са сглобяемите дървени къщи?

 

Определено сглобяемите къщи с дървена конструкция са екологични и това може да се разглежда в две направления

 1. Начина на производството на материалите, които се използват при изграждането им е енергоефективен и се използват технологии, които щадят природата. В голямата си част те са естествени. При разрушаването на тези сгради също всички материали са рециклируеми и не нанасят вреди на природата
 2. Поради основните характеристики на тези къщи, особено ако те са в групата на нискоенергийните и пасивни сгради, вредните емисии, които се отделят в природата от ежедневната дейност са сведени до минимум. Добрата топлоизолация и херметизацията на къщата прави обитаването уютно и разходите за отопление и охлаждане минимални. Това от своя страна щади природата и създава обстановка близка до природата поради естествения произход на използваните материали.

 

Каква е продължителноста на живот на сглобяемите сгради?

 

Сглобяемите къщи с дървена конструкция днес са наследници на старите български къщи, които вече са на 200 – 300 години. На времето те са били строени от дървени греди, стените са плетени от дърво и измазвани с кал. Днес сглобяемите къщи са изградени по подобен принцип, но с нови, съвременни материали и технологии. Всяка една къща се проектира да издържа на вятър, земетръс и т.н. Така, че уверено може да се каже, че съвременните сглобяеми къщи са на по-високо конструктивно ниво и са по-издържливи на всякакви климатични и други предизвикателства.


 

Каква е гаранцията на конструкцията?

 

Съгласно ЗУТ в България гаранцията на всички конструктивни части е 10 години, а на довършителните работи 5 години.


 

На колко етажа може да бъде изградена сглобяема къща?

 

Масово разпространените проекти са за едноетажни и двуетажни къщи, но нищо не пречи да бъдат направени и по-високи сгради, което в страни с развито такова строителство се прави като се достигат 6 – 7 и повече етажи.


 

За колко време се извършва строежът на сглобяема къща?

 

Поради специфичната технология на строителство, сглобяемата къща има много по-кратки срокове за изграждане. За на пълното завършване на средно голяма къща са необходими между 3 – 4 месеца, но разбира се това много зависи от вида на довършителните работи.


 

В кой период от годината могат да се изграждат сглобяеми къщи?

 

Изграждането на сглобяема къща е възможно целогодишно, без значение от сезона. Съвременните материали позволяват да се изграждат фундаменти и в студените зимни месеци. Конструкцията на самата къща се произвежда в заводски условия и климатичните промени не оказват влияние. Монтажът на самата къща също не зависи от климата, тъй като там няма мокри процеси и единствено може да има кратко прекъсване ако има бури или силни валежи.


 

Можете ли да построите сградата по проект изготвен от друга фирма?

 

Желателно е комплектът от проекти, необходими за издаване на разрешение и строеж да бъдат изготвени от проектантите на ЕКОЗИД защото това улеснява строителството и не размива отговорността. Все пак ако Възложителя желае може да възложи проектирането и на други проектанти с изключение на конструкции и електро. Това се налага поради спецификата на технологията на производство на къщите от ЕКОЗИД. Фирмата работи със специализиран софтуер за проектиране, който директно се импортира в автоматизирана линия за производство на сглобяеми къщи. С минимална човешка намеса се произвеждат всички елементи, необходими за строителството с високо качество.


 

 Как да получа оферта за сглобяема къща?

 

Моля натиснете ТУК и ще получите пълна информация за изготвянето на оферта.


 

 Какви документи са необходими при подписване на договор?

 

 • Нотариален акт, удостоверяващ собствеността на инвеститора.
 • Актуална виза за проектиране от Общината където ще се изгражда сградата.
 • Предварителен Договор за присъединяване със съответното електро разпределително дружество.
 • Предварителен Договор за присъединяване със съответното ВиК дружество.
 • Приета оферта от Възложителя, изготвена от ЕКОЗИД, която е приложение към договора.