ПРОЕКТИРАНЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
вижте повече

проектиране

Вашата сглобяема къща
Вашата сглобяема къща

 Толкова уникална, колкото сте Вие самите! Заедно ще започнем от идеята Ви за мечтания дом. Ще преминем през проектирането и строителството на сградата, подбирайки най-правилните продукти и материали и така, до самия финал на довършителните работи. Нашите архитекти, проектанти, инженери и строителни експерти ще бъдат Вашия професионален екип. Заедно ще изградим Вашата мечтана сглобяема къща.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ

 

 Това първата съвместна стъпка, която предприемаме по пътя към Вашата мечтана сглобяема къща. Ако Вие вече разполагате с такъв това е чудесно, защото ще може да направим количествено-стойностна сметка и да Ви изготвим индивидуална оферта. Ако не разполагате с Идеен Проект бъдете напълно спокойни. В наше лице сте намерили най-подходящия партньор за неговото създаване.

 Разработването на идейните архитектурни проекти са много важен етап, на който Ви представяме желаното разпределение, удовлетворяващо визията Ви за уют и функционалност. Включената 3D визуализация Ви предоставя, още на ранен етап, възможността да усетите как ще изглежда Вашият дом в завършен вид.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

 

За разработване на Идейния Проект:

 На следващ етап се изработват всички проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж на сглобяемата сграда.

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

 

 В части: архитектура, конструкции, електро, водоснабдяване и канализация, топлотехническа ефективност, вертикална планировка, отопление, ПБЗ, ППЗ. Проектите за сглобяемата дървена къща се изработват от проектанти с пълна проектантска правоспособност и се съгласуват с възложителя. В проектантската си дейност ЕКОЗИД използва специализиран софтуер, който позволява триизмерно проектиране в част конструкции. С детайлна визуализация на всички връзки и елементи дори и на най-сложните дървени конструкции.

 По желание на Възложителя може да се подготви и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, благодарение на който разрешението за строеж на сглобяемите къщи се издава в по-кратки срокове. Изработва се от лицензирана консултанска фирма, несвързана с проектантския екип. – ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА!

 Доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект във фаза Технически Проект по чл. 169, ал. 1, т.6 за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение от закон за устройство на територията, изработен от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 Във фаза Технически Проект подлежи на одобряване от общинската администрация и е основание за издаване на разрешение за строеж и изпълнение на строителството. Технологичният срок за изготвяне на комплекта от проекти е 40 работни дни.

 

Необходими документи за изготвяне на Техническите Проекти:

  • Всички документи описани в частта Идеен Проект.
  • Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към електроразпределителната мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.
  • Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към ВиК мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.
  • Геоложки доклад на терена, върху който ще бъде построена сглобяемата къща  – това не е задължително, но е препоръчително да го има. Това са данни, които ще помогнат на инженер-конструктора при проектирането на конструкцията на сглобяемата къща особено при неравни терени.

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

 

 За нас е една от най-интересните части от проектирането на сглобяеми къщи. В тази част проектантите на фирмата подготвят технологични карти, които проследяват целия процес на производство на сглобяемата къща, вложените строителни материали, както и чрез тях се осъществява контролът на качеството при изпълнението на всеки отделен етап от технологията.
 Чрез Работния Проект се осъществява връзката на триизмерния проект в част конструкции, посредством директен импорт, в дървообработващ център с цифрово програмно управление. Там се произвеждат всички елементи на бъдещата сглобяема къща без намесата на човек при извършване на отделните операции от технологическия процес.

ЕКОЗИД може да изготви и Интериорен Проект, който да обхваща определени части или цялата сглобяема къща, а именно: облицовка с керамика и обзавеждане на санитарни помещения, обзавеждане на жилищни помещения, обзавеждане на кухни, определяне и визуализация на подови настилки, интериорно оформление на стени, сауни и т.н. Целият този процес тече съвместно с Инвеститора и му дава възможност активно да участва в проектирането на мечтания си дом още на идейно ниво.

 

ЕКСТЕРИОРНИТЕ ПРОЕКТИ

 

 Също биха могли да бъдат част от заданието, което ще даде цялостна визия на Инвеститора за инвестиционното му намерение. Това му дава възможност да реализира още в идейна фаза хармонията между интериорните решения с площите около къщата. Разработвайки различни варианти, проектантите на ЕКОЗИД, ще му помогнат при намирането на най-доброто съчетание, което да създава обстановка на уют и спокойствие. Всичко това е цялостен комплекс от проекти, които още в самото начало дават възможност на Инвеститора да види своя мечтан дом.