ПРОЕКТИРАНЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
вижте повече

проектиране

Вашата сглобяема къща
Вашата сглобяема къща

Вашия нов дом е толкова уникален колкото сте Вие самите!

И тъй като и най-малкото Ви желание е важно, нашият екип от архитекти, инженери и строителни експерти ще Ви придружава във всяка стъпка по пътя към мечтаната дървена сглобяема къща. От идеята за мечтания дом, през проектирането и разработването на специфичните за случая детайли, през подбора на правилните продукти и материали и до самия финал ще имате до себе си най-подходящия партньор.

Изготвянето на Идеен проект е първата съвместна стъпка, която предприемаме по пътя към Вашата мечтана сглобяема къща. Ако Вие вече разполагате с такъв това е чудесно, защото ще може да направим количествено-стойностна сметка и да Ви изготвим индивидуална оферта .   Ако не разполагате с Идеен проект бъдете напълно спокойни. В наше лице сте намерили най-подходящия партньор за неговото създаване.

 Разработването на идейните архитектурни проекти са много важен за нас етап, на който Ви представяме желаното разпределение, удовлетворяващо визията Ви за уют и функционалност. Включената 3D визуализация Ви дава, още на ранен етап, възможността да усетите визията на къщата в завършен вид.

Необходими документи за разработване на Идейния проект:

  • ЕКОЗИД  Ви предоставя бланка с въпроси, чрез отговора на които Вие формулирате заданието и визията си за желаната сглобяема къща.
  • Виза за проектиране – извадка от действащ Подробен Устройствен План /ПУП/ или виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ.
  • Геодезическо заснемане на терена – изготвя се от геодезист. Ако не разполагате с такова заснема ние можем да го изпълним.
  • Данни за собствеността на имота – нотариален акт за собственост.

На този етап се изработват всички проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж на сглобяемата къща. Проектната документация включва:

  •  ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ в части: архитектура, конструкции, електро, водоснабдяване и канализация, топлотехническа ефективност, вертикална планировка, отопление, ПБЗ, ППЗ. Проектите за сглобяемата дървена къща се изработват от проектанти с пълна проектантска правоспособност и се съгласуват с възложителя. В проектантската си дейност. ЕКОЗИД използва специализиран софтуер, който позволява триизмерно проектиране в част конструкции. С детайлна визуализация на всички връзки и елементи дори и на най-сложните дървени конструкции
  •  По желание на Възложителя може да се подготви и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, благодарение на който разрешението за строеж на сглобяемите къщи се издава в по-кратки срокове. Изработва се от лицензирана консултанска фирма, несвързана с проектантския екип. – ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА!
  •  Доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект във фаза ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ по чл. 169, ал. 1, т.6 за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение от закон за устройство на територията, изработен от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

        Технологичният срок за изготвяне на комплекта от проекти  е 40 работни дни.  Проектната документация във фаза ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ подлежи на одобряване от общинската администрация и е основание за издаване на разрешение за строеж и изпълнение на строителството.

Необходими документи за изготвяне на проектите за сглобяемата сграда в техническа фаза:

1.   Всички документи описани в частта ИДЕЕН ПРОЕКТ.

2.   Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към електроразпределителната мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.

3.   Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към ВиК мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.

4.   Геоложки доклад на терена, върху който ще бъде построена сглобяемата къща  – това не е задължително, но е препоръчително да го има. Това са данни, които ще помогнат на инженер-конструктора при проектирането на конструкцията на сглобяемата сграда особено при неравни терени.

Работен проект

За нас това е една от най-интересните части от проектирането на сглобяеми къщи. В тази част проектантите на фирмата подготвят технологични карти, които проследяват целия процес на производство на сглобяема къща, вложените материала както и чрез тях се осъществява контрола на качеството при изпълнението нана всеки отделен етап от технологията.

Чрез РАБОТНИЯ ПРОЕКТ се осъществява връзката на триизмерния проект в част конструкции, посредством директен импорт в дървообработващ център с цифрово програмно управление. Там се произвеждат всички елементи на бъдещата сглобяема къща без намесата на човек при извършване на отделните операции от технологическия процес.

По желание на инвеститора ЕКОЗИД може да изготви и интериорен проект, който да обхваща определени части или цялата сглобяемата къща, а именно: облицовка с керамика и обзавеждане на санитарни помещения, обзавеждане на жилищни помещения, обзавеждане на кухни, определяне и визуализация на подови настилки , интериорно оформление на стени,  сауни и т.н. Целия този процес тече съвместно с инвеститора и му дава възможност активно да участва в проектирането на мечтания дом още на идейно ниво.

Екстериорните проекти също биха могли да бъдат част от заданието, което ще даде цялостна визия на инвеститора за инвестиционното му намерение. Това му дава възможност да реализира още в идейна фаза хармонията между интериорните решения с площите около къщата. Разработвайки различни варианти, проектантите на ЕКОЗИД, ще му помогнат при намирането на най-доброто съчетание, което да създава обстановка на уют и спокойствие. Всичко това е цялостен комплекс от проекти, които още в самото начало дават възможност на инвеститора да види своя мечтан дом.