ОФЕРИРАНЕ
вижте повече
ОФЕРИРАНЕ
ОФЕРИРАНЕ

 Понятието за сглобяема къща по европейската класификация гласи, че това е сграда от стенни и таванни /подови елементи/, които се изработват в индустриални условия, транспортират се до мястото на строежа, където се сглобяват върху предварително подготвената основа. С две думи – фабрични къщи. Постоянно нараства дела на тези къщи на Европейския строителен пазар. Краткото време за изграждане и оттам бързото усвояване на средствата при абсолютна прозрачност на разходите, гарантираното високо качество, са само част от аргументите в полза на сглобяемата къща, произведена от ЕКОЗИД. Ние предлагаме на клиента една модерна сглобяема сграда, където всички елементи за правилното и дълготрайно функциониране са доведени до абсолютен синхрон.  

 Изключително важно е да се запознаете в детайли с целия процес на осъществяване на Вашето инвестиционно намерение. В самото начало са консултациите с различните изпълнители. Следващата стъпка е изготвянето на Идеен Проект, който е направен по Вашите нужди и желания. Стъпвайки на него се започват дейностите по проектирането и строителството. Успешният завършек е получаването на разрешение за ползване на вече готовата сграда. Ние вярваме, че е необходимо добре да се запознаете с различните стандарти на изпълнение на сглобяемите къщи, както и с разликите при всеки един от тях, за да можете да вземете информирано решение.

 

ЕКОЗИД спазва стриктно следните правила при изготвяне на оферта за проектиране, производство и строителство на сглобяеми къщи:

 1. ЕКОЗИД Ви предоставя подготвена бланка с въпроси, отговаряйки на които, фирмата получава информация за визията Ви за желаното жилище, стандарта на изпълнение, степента на завършеност, материалите за довършителните работи, които желаете.
 2. ЕКОЗИД изготвя Идеен Проект на сглобяема къща на база направеното задание от Инвеститора. Идейният Проект включва разпределение, фасади, разрези и 3D визуализация. Това е необходимо, за да можем да свалим необходимите количества по всички строителни дейности и да ги остойностим.

 Необходими документи, които трябва да предостави Инвеститорът за изготвяне на Идеен Проект:

Идейният Проект не ангажира Инвеститора за метода на строителство или фирмата, която ще го изпълнява. Това е първа фаза от проектантския процес, която дава визията и разпределението на къщата. Ако в последствие Инвеститорът не одобри офертата, той може с изготвения от нас Идеен Проект да се обърне към друга фирма за оферта.

 Ако Инвеститорът има готов Идеен Проект, по който ЕКОЗИД ще изготвя оферта горе посочените документи не са необходими.

 При следващата стъпка ЕКОЗИД Ви изготвя ОФЕРТА, която включва направата на всички проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж и изграждането на сглобяемата къща в зависимост от заявената степен на завършеност и избрания стандарт на изпълнение. При одобряване на офертата и сключване на договор за строителство ЕКОЗИД Ви приспада цената, заплатена за изготвяне на Идейния Проект.

ПРОЕКТИРАНЕ
ПРОЕКТИРАНЕ

Проектната документация при изготвянето на оферта за сглобяема къща ЕКОЗИД включва изработване на:

Технически проект в части: архитектура, конструкции, електро, водоснабдяване и канализация, топлотехническа ефективност, вертикална планировка, отопление, ПБЗ, ППЗ. Проектите се изработват от проектанти с пълна проектантска правоспособност и се съгласува с възложителя;

• По желание на Възложителя може да се подготви и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, благодарение на който разрешението за строеж се издава в по-кратки срокове. Изработва се от лицензирана консултанска фирма, несвързана с проектантския екип.- ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА;

• Доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект във фаза технически проект по чл. 169, ал. 1, т.6 за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение от закон за устройство на територията, изработен от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

ФУНДАМЕНТ
 • Ивични основи при равен терен със средна височина на цокъла 30 см.
 • Полагане на канализационна и водопроводна инсталация във фундамента.
 • Обратен насип.
 • ВиК инсталация в основи.
 • Армировка.
 • Полиетиленово фолио.
 • Стоманобетонова плоча 15см.
ФУНДАМЕНТ
КОНСТРУКЦИИ
КОНСТРУКЦИИ

Основните конструктивни части при сглобяемите къщи ЕКОЗИД са:

 • Външни стени;
 • Вътрешни стени;
 • Междуетажна конструкция (при сглобяема къща на повече от един етаж);
 • Покривна конструкция;

 Конструктивните елементи се заготвят в производствената база на ЕКОЗИД в село Черганово, община Казанлък. За изработката им се използва иглолистен материал с остатъчна влажност 12 – 14 %, тоест сух дървен материал. Качеството на дървесината и специалната й предварителна обработка гарантират липсата на заболявания и вредители.

 Конструктивните връзки са гъвкави и надежни при земетресения и ураганни ветрове. Те се изпълняват със специални неръждаеми крепежни елементи на фирма ROTHOBLAAS за дървени конструкции. Дървената конструкция се захваща здраво към стоманобетоновата основа (фундамента) чрез анкерни болтове.

 Като основен изолационен материал използваме минерална вата KNAUF, чието поведение при пожар е от най-високия Евроклас А1.

 В конструкциите, като основен материал използваме OSB плоскости на австрийската фирма EGGER. Същите намират приложение в стенните панели, покривните плочи и междуетажните конструкции. Това е висококачествен европейски продукт. Той е приложение за конструктивни цели, изискващи стабилност в размерите и устойчивост на натоварване. OSB3 се произвежда съгласно предписанията на EN 300. Техническите показатели покриват напълно изискванията за носещи конструкции във влажна среда. Плочите са екологично чист материал.

 Използваме гипсокартон при изпълнението на вътрешните обшивки по стените и таваните на сглобяемите къщи, които изграждаме. Сърцевината му представлява гипсова смес с армиращи добавки (плътност 800 кг/м3), покрита в два слоя специален картон. Сцеплението между картона и сърцевината се улеснява чрез съставки в гипса, които са на основата на лепилата. Друг сходен материал, който използваме при строителството на сглобяеми къщи е гипсофазерът. Гипсофазерът представлява смес от 80% гипс и 20% целулозни влакна от вторична хартия, която се пресова на плоскости. Той съчетава в себе си качествата на четирите вида гипсокартон при по-голяма здравина. В нашите сглобяеми къщи и сгради намира приложение при изграждането на топлоизолациите и шумоизолациите в подовете на помещенията. 

СВЪРЖИ СЕ С НАС
СВЪРЖИ СЕ С НАС