ОФЕРИРАНЕ
вижте повече
ОФЕРИРАНЕ
ОФЕРИРАНЕ

 Изключително важно е да се запознаете в детайли с целия процес на осъществяване на Вашето инвестиционно намерение. В самото начало са консултациите с различните изпълнители. Следващата стъпка е изготвянето на Идеен Проект, който е направен по Вашите нужди и желания. Стъпвайки на него се започват дейностите по проектирането и строителството. Уепешният завършек е получаването на разрешение за ползване на вече готовата сграда. Ние вярваме, че е необходимо добре да се запознаете с различните стандарти на изпълнение на сглобяемите къщи, както и с разликите при всеки един от тях, за да можете да вземете информирано решение.

 С цел да бъдем максимално точни и коректни при определяне на цената и тя да съответства напълно на желания от Инвеститора уют и качество на обитаване на новия си дом, ЕКОЗИД спазва стриктно следните правила при изготвяне на оферта за проектиране и строителство:

  1. ЕКОЗИД Ви предоставя подготвена бланка с въпроси, отговаряйки на които, фирмата получава информация за визията Ви за желаното жилище, стандарта на изпълнение, степента на завършеност, материалите за довършителните работи, които желаете.
  2. ЕКОЗИД изготвя Идеен Проект на база направеното задание от Инвеститора. Идейният Проект включва разпределение, фасади, поне един разрез и 3D визуализация. Това е необходимо, за да можем да свалим необходимите количества по всички строителни дейности и да ги остойностим.

 Необходими документи, които трябва да предостави Инвеститорът за изготвяне на Идеен Проект:

Идейният Проект не ангажира Инвеститора за метода на строителство или фирмата, която ще го изпълнява. Това е първа фаза от проектантския процес, която дава визията и разпределението на къщата. Ако в последствие Инвеститорът не одобри офертата, той може с изготвения от нас Идеен Проект да се обърне към друга фирма за оферта.

 Ако Инвеститорът има готов Идеен Проект, по който ЕКОЗИД ще изготвя оферта горе посочените документи не са необходими.

 При следващата стъпка ЕКОЗИД Ви изготвя ОФЕРТА, която включва направата на всички проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж и изграждането на сглобяемата къща в зависимост от заявената степен на завършеност и избрания стандарт на изпълнение. При одобряване на офертата и сключване на договор за строителство ЕКОЗИД Ви приспада цената, заплатена за изготвяне на Идейния Проект.

поискай оферта
поискай оферта