СТАНДАРТИ на СТЕНИ
вижте повече

ЕКО-КОМФОРТ

Фасада с мазилка Фасада с мазилка
  1. Минимална дебелина на стената 30 см.

  2. U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K.

  3. Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 45 dB.

  4. Инсталационен слой 50 мм.
Дървена фасада Дървена фасада
  1. Минимална дебелина на стената 35 см.

  2. U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K.

  3. Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 45 dB.

  4. Инсталационен слой 50 мм.

  5. Фасадна вентилация 40 мм.