СТАНДАРТИ на СТЕНИ
вижте повече

ЕКО-СТАНДАРТ

Фасада с мазилка Фасада с мазилка
 1. Минимална дебелина на стената 20 см.

 2. U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,25 W/m2K.

 3. Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 35 dB.

 4. Фасадна вентилация 40 мм.
Дървена фасада Дървена фасада
 1. Минимална дебелина на стената 20 см.

 2. U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,25 W/m2K.

 3. Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 35 dB.

 4. Фасадна вентилация 40 мм.

ЕКО-КОМФОРТ

Фасада с мазилка Фасада с мазилка
 1. Минимална дебелина на стената 30 см.

 2. U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K.

 3. Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 45 dB.

 4. Инсталационен слой 50 мм.
Дървена фасада Дървена фасада
 1. Минимална дебелина на стената 35 см.

 2. U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K.

 3. Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 45 dB.

 4. Инсталационен слой 50 мм.

 5. Фасадна вентилация 40 мм.

ЕКО-НАТУР

Фасада с мазилка Фасада с мазилка
 1. Минимална дебелина на стената 35 см.

 2. U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K.

 3. Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 45 dB.

 4. Инсталационен слой 50 мм.

 5. Фасадна вентилация 40 мм.
Дървена мазилка Дървена мазилка
 1. Минимална дебелина на стената 35 см.

 2. U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K.

 3. Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 51 dB.

 4. Инсталационен слой 50 мм.

 5. Фасадна вентилация 40 мм.