Редом със стандартните системи за отопление и вентилация, ЕКОЗИД Ви предлага и различни решения с възобновяеми енергийни източници. По-долу може да намерите предимствата и недостатъците на отделните системи по отношение на опазване на околната среда: отделяне на вредни емисии, рециклируемост, използването на възобновяемост по отношение на суровини (като дървесината) и енергийни източници. Всички системи, които предлагаме в този раздел са екологични, устойчиви и здравословни.