Устройство на дървените сгради.

устройство на дървените сгради

 Устройството на дървените сглобяеми сгради има известни различия при трите вида конструктивни системи, които се прилагат при построяването им. Тези видове са следните:

  1. Скелетно-гредова.
  2. Масивна без скелетна.
  3. Смесена конструктивна система.

 Различията се състоят в съществеността на носещи греди и колони в скелетно-гредовата система, които придават натоварването от покриваната конструкциите до основите. Панелната конструкция носещите греди и колони се избегнати и ролята им при предаване на натоварването се изпълнява от стените (панелите). В някои случая при панелната строителна система се използват колони които служат за ъглови съединения между стените. Обменната строителна система предлага обемни клетки за отделни помещения или за цели сгради. Те могат да бъдат изпълнени с носещи елементи по другите две конструктивни системи. Дървената сглобяема сграда се състои от различни видове конструктивни елементите, които изграждат нейната форма чрез подходящи съединения между тях.


 

Устройство на дървените сгради и техните елементи

 

 Дървената сглобяема сграда при нея е приложена скелетно-гредова конструктивна система с носещи греди и колони. Сградата е предназначена за целогодишно използване, като жилище или, като вила. Построена е на един етаж, като масово са използвани дървесни материали в конструктивните елементи.

 Ивичните основи имат две дебелини: по-голяма, която е за частта, вкопана в земята, и по-малка за частта над нивото на терена. Пространството между основите е запълнено с подложен бетон, върху който има изолационна водонепропусклива настилка за мокро помещение. В другите части на сградата между основите над терена е направена настилка от подложен бетон. Той има по-малка дебелина, така че да се получи въздушна възглавница за вентилиране. Това предпазва елементите от подовата конструкция срещу увеличаване на влажността. За да се предотврати проникването на влага от бетонните основи към следващите конструктивни елементи е използван известния в строителството класически метод покриване с влага непропускливи материали. Те могат да бъдат -  битумна хартия, битумна мушама, водонепропусклива замазка и други. Сградата е без избено помещение и застроената част над КОТА 0 (нула) на основите на сградата е между 30 - 50 сантиметра.


 

Елементи на подовата конструкция

 

 Върху изолацията на основите лежат носещите елементи на подовата конструкция - греди и летви, за които е закрепена подовата изолация. Чрез подходящи съединения колоните са свързани с основите и с гредите от подовата конструкция. Върху тях са закрепени горните поясни греди, на които стъпват фермите. В образуваната рамка между гредите и колоните са изградени външни стени (на място или предварително, като панели). В този случая стената се нарича многослойна, като избраната външна фасадна покривка е дъсчена обшивка. Най-често използваните външни врати са обикновенни, а прозорци с двоен стъклопакет.

 Дебелината на стените, видът на използваните врати и прозорци и солидната изолация на тавана потвърждават предназначението на сградата - за целогодишно използване и при много сурови климатични условия. Изолацията на тавана в тази конструкция е разположена в пространството между фермите, които са изработени от греди от иглолистен дървен материал. Върху долната им страна са наковани дъските за таванската обшивка на помещенията. Крайните ферми са затворени с детайли от плочести материали, обработени за устойчивост срещу атмосферните въздействия на външни фактори. Фермите са свързани със столици от иглолистни бичмета, върху които се закрепва покривката. На билото има специални капаци от същия материал, а при капчука покривката завършва с олук и челна дъска. Стряхата се образува от излизащи извън стените ребра на фермите и може да е обкована с дъски от иглолистен материал, като това трябва да става в посока по дължината на сградата.


 

Възможността за използване на тавански и избени помещения

 

 Дървена сграда може да се изгражда с избено помещение към нея. Има възможност за достъп и до таванско помещение чрез сгъваема стълба. Основите (фундамента) се изгражда от бетон. Наричат се ивични бетонни основи, като при тях е важно надземната част трябва да е с армировка. Чрез подходяща изолация между основите и стъпващите върху тях елементи от подовата конструкция трябва да е спазено основното правило за преграждане на пътя на влагата, която идва от почвата на самия терен в посока към стените.

 Подовата конструкция трябва да е изградена от напречни носещи елементи от дебели талпи и надлъжни - от дъски, които са съединени една с друга. От страната на избеното помещение  напречните носещи елементи трябва да са облицовани последователно с някакъв изолационен листов материал. Това представлява скара от тънки дъски с обшивка от плочести материали, която е закована (прихваната) за тях. Допълнителното укрепване срещу измятане в хоризонтална посока на напречните носещи греди е хубаво да се прави чрез напречно заковани бичмета. Изолацията в подовите конструкции се осъществява от въздушното пространство между тавана на избата и елементите под подовата настилка. Тези елементи се монтират върху напречните талпи в следната последователност.

  1. Изолационен листов материал.
  2. Плочест изолационен материал.
  3. Най-отгоре е се поставя подова настилка, като ламинат, гранитогрес или др.

 

Устройство на дървените сгради - Използването на строителната система с панелни стени

 

 Стените на дървените сглобяеми сгради в този случай са многослойни изолационни панели, които се съединяват с подовата конструкция чрез нутови летви, които се наричат водачи. Върху горните водачи стъпват фермите, които обикновенно се съединяват помежду си чрез плътно наковани дъски. Върху тях се настилат водонепропусклива преграда, а върху нея се нарежда дървена скара. Последната служи за основа на покривката - огъната ламарина или някакъв друг подобен строителен материал. Таванът на помещенията се изгражда най-често многослойно. Това става чрез закрепване последователно от долната страна  на фермите на изолационен листов материал и конкрените детайли от плочести строителни материали.

 Вратите и прозорците на дървените сглобяеми сгради могат да бъдат изцяло според предпочитанията на всеки човек. Най-често се залагат обикновенни врати и прозорци с двоен стъклопакет. При това изпълнение добрата изолация на покрива и стените са заложени така за сграда, която ще бъде предназначена за целогодишно използване. Дори много сурови зимни условия няма да бъдат никакъв проблем за комфорта на обитателите.


 

 Изграждането на стените на дървените сгради на строителния обект

 

 При скелетно-гредовата строителна система освен с панели стените могат да бъдат изпълнени и на място на обекта. При този случай обаче, те трябва да са с допълнителни хоризонтални и наклонени фризове, лежащи в една вертикална равнина. Те се съединяват чрез специални зарязвания и се коват с дибли, пирони и скоби. В полетата, които се образуват между фризовете е хубаво да се постави изолация и след това стената хубаво се оформя с облицовка от различни подходящи за целта строителни материали. В практиката този вид изграждане на стените се нарича "дървени паянтови стени" и могат да бъдат, както външни, така и вътрешни стени.


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: