Дървото като строителен материал.

полага своите традиции от дълбока древност и е сред най-старите компоненти на строителството. Големи сгради направени от дърво, сглобяеми дървени жилища, съоръжения и мостове на стотици години, са запазени и до днес. Те са потвърждение на добрите качества на този естествен природен материал.


» Приложения на дървото, като строителен материал.

 Ефективното приложение на даден строителен материал в конкретна конструкция се определя от няколко основни показателя. Сред тях са якостните показатели, възможността за обработка, топлоизолационни качества, звукоизолационни качества, дълготрайност и други. Дървесината притежава завидна комбинация от изброените.

 Дървото, като строителен материал има много високи якостни характеристики. При него отношението якост към собствено тегло е по-голямо в сравнение с това при стоманата и бетона. Голямо значение за това му предимство има ориентацията на натоварването спрямо влакната на дървесината.

 Якостта при натоварване, успоредно на влакната, е приблизително 12.5 MPa. При напречно натоварване стойността й се увеличава до 19 MPa. Този показател силно зависи от водното съдържание на дървения строителен материал. Споменатите от нас стойности се отнасят за изсушена дървесина, която е с 19% относителна влажност.


» Използване на дървото, като изолационен материал.

 Добрите топлоизолационни свойства на дървесината се дължат на порестата и структура. Освен това, вътрешния микроклимат по отношение на влажност и шумоизолиране значително се подобрява при използването на дървесина спрямо бетона или стоманата. Дървото придава несравними уют, топлина и комфорт на помещенията. Това се постига с лекота благодарение на факта, че е естествен природен продукт.

 Дървото, като изолационен строителен материал се е доказал във времето. Новите технологии и модерните защитни процеси при обработката му гарантират бляскавото бъдеще.


» Предварителна обработка и поддръжка на дървото.

 Относно пожарната безопасност на дървените конструкции, новите технологии за обработка на дървесината ги правят изключително издръжливи и безопастни. При производството на отделните компоненти се добавят съставки, които правят дървото особено устойчиво на огнево въздействие. По подобен начин, чрез химическа обработка, се предотвратяват и проблемите, свързани с гниенето на дървесината и борбата с различните вредители.


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: