ПАСИВНИ КЪЩИ
вижте повече

 Пасивна къща е енергоспестяваща къща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „Пасивна“ се дължи на факта, че този тип сгради нямат нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Най-хубавото е, че всяка една вече построена къща, може да бъде превърната в пасивна.


Концепцията за пасивни къщи

Разработена e за първи път през 1991 година в Дармщат, Германия. Там е построена първата пасивна къща. Чрез наблюдения, измервания и научни анализи, тя доказа, че пасивната къща може да се изгради с напълно достъпни средства. В Дармщат, Германия се намира и Институтът за пасивни къщи „Passivehause Institut“ PHI.

 


 

 Същественото, което отличава Стандарта за „Пасивната Къща” от нискоенергийната сграда е стремежът за максимално оползотворяване на топлината от слънцето и намаляването на потреблението на енергия за отопление под 15  kWh/m2 за година, чрез хармонична система от екипно проектиране (въздухонепроницаемост 0.6 -1ч, проектиране без термомостове) и използване основно на пасивни компоненти (U-стойности на обвивката под 0.15 W/m²K, U-стойности на прозорците и вратите под 0.85 W/m²K , ефективност на топлинната рекуперация на въздуха над 75%).

 В пасивната къща не се влага нищо по-различно от това, което се влага и в нискоенергийните сгради. Пасивната сграда се третира, като организъм, в който всички компоненти и детайли са взаимосвързани и са подчинени постигане на максимално енергоефективност.

Преимуществата на пасивната къща пред нискоенергийната сграда са по-високата икономическа рентабилност и комфорт на обитание, постигайки изключителна енергоефективност. Осъзнаването на тези приемущества ще доведе до бурно развитие на строителството по стандарта „Пасивна Къща” и у нас, както това става в много други европейски страни.