Изисквания за правилно подреждане на материалите в стените и покрива на сглобяемите къщи.

 В тази статия ще се постараем да обясним основните фактори за възникването на влага и мухъл по стените и таваните в помещенията, които граничат с околната среда. Разсъждавайки върху причините за появата на влага и мухъл в помещенията на дадена къща или сграда и ще дадем отговори на някои въпроси, като:

 1. Защо се появява влага и мухъл по стените и таваните, които граничат с околната среда?
 2. Как могат да бъдат избегнати причините за появата на влага и мухъл по стените и таваните при сглобяемите къщи?
 3. Какви мерки могат да бъдат предприети ако вече сме изправени пред този проблем?

 Много често се поставя въпроса, че в помещенията на дадена къща се появява влага и мухъл по стените и таваните, граничещи с околната среда. Търсят се всякакви решения с цел отстраняването им, но много малко се разсъждава върху причините за това явление.

 При изграждането на дадена сглобяема сграда, както в етапа на проектирането така и по време на изпълнението и,  трябва да се обърне сериозно внимание на използваните материали и правилното им поставяне в конструкцията. Топлоизолацията е един от основните елементи, играещи важна роля в осигуряването на комфортни условия на обитаване дори в най-екстремалните дни на годината. Това важи за всяка сграда, независимо от технологията на строителството и използваните материали. Не правят изключение и къщите и сградите построени с дървени конструкции. При определяне вида на топлоизолацията и начина и на монтиране, трябва да се имат предвид две важни особености – паропропускливостта на материалите и податливостта им на образуване на гъбички и други микроорганизми. Това с още по-голяма сила важи за сглобяемите къщи с дървена конструкция.

  Първата означава, че дървото поема и пропуска влагата през себе си, както отвътре, така и отвън. Съответно структурата на отделните слоеве на ограждащите елементи трябва да имат сравними показатели за паропропускливост. В противен случай в тях постепенно ще се появи влага и ще започне гниене, което ще влоши характеристиките им и ще станат неизползваеми. Освен това от голямо значение е вентилационната междина между външното покритие и изолацията. Без тази вентилационна междина, изолацията на построената вече къща ще абсорбира твърде много вода и ще загуби своите топлоизолационни качества.

  Паропропускливостта е свойството на даден материал да позволява преминаването на водни пари през него. Различните строителните материали имат различна паропропускливост, която зависи от тяхното предназначение. Тя се измерва с така наречения µкоефициент, който отразява степента на дифузионно съпротивление срещу преминаването на водни пáри, измерено спрямо свойствата на въздуха. Колкото по-голяма е стойността на µ, толкова по-малко водни пáри могат свободно да преминават през конкретния материал. Паропропускливостта на отделните материали зависи освен от пародифузното съпротивление µ, а и от дебелината на съответния материал. Затова пара-пропускливостта се измерва от величината Sd (m) = µ * t   .

Според нивото на паропропускливост (Sd) материалите се разделят на 3 групи:

 1. Пародифузни материали Sd ≤ 0.5 m;
 2. Пароконтролиращи материали Sd > 0.5 m;
 3. Пароизолиращи материали Sd ≥ 1500 m;

 Правилното степенуване на използваните материали е Sd стойността да нараства отвън навътре на стените и покрива.

 Топлоизолацията на една сграда може да бъде подредена отвътре или отвън. При сглобяемите сгради може да бъде вградена в самата конструкция, както е при сглобяемите къщи.

Вътрешното разположение на топлоизолацията има редица недостатъци:

 • Намаляване на използваемата площ на жилищните помещения.
 • Неоптимална позиция на точката на оросяване, водеща до появата на влага.
 • Постепенно у ускоряващо се разрушаване на стените отвън, поради температурни промени.

 

Предпочитаният вариант е външна топлоизолация. Това решение има следните предимства:

 • Спестяване на жизнено пространство, тъй като слоят изолация е разположен отвън. Това означава, че спестявате няколко м2 вътре в сглобяемата къща.
 • Изместване на точката на оросяване извън стените на къщата. С добра външна топлоизолация по цялата стена, температурата ще бъде над нулата, следователно няма да се получи конденз. Отвътре, ще има по-малко влага и експлоатационният живот на конструкциите ще бъде по-дълъг.

 Изместването на точката на оросяване и вентилацията на фасадата са гаранции за избягване на плесен и гниене в конструкцията на сглобяемата къща.