ИЗОЛАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вижте повече

Топлоизолацията на сглобяемите къщи ЕКОЗИД е основен фактор за комфорта на обитаване и чувствителното намаляване на разходите на енергия за отопление през зимата и за охлаждане през лятото.

Топлоизолацията на сглобяемите къщи допринася не само за енергийната ефективност на дома Ви, но тя Ви осигурява и приятно топли стени през зимата и приятно хладни стени през лятото. Разликата при добре изолирана къща между стената и въздуха вътре може да бъде 1⁰, докато при не изолираната сграда може да достига до 6-7 и повече градуси. Това създава дискомфорт на обитаване и чувство за течение в стаята, тоест животът става комфортен и здравословен.

Не добрата изолация оказва и силно влияние върху разходите за отопление през зимата и охлаждане през лятото. При е една правилно изпълнена топлоизолация тези разходи могат да се сведат до минимум и направените инвестиции се изплащат много бързо. Също така се избягват термомостове и появата на конденз.

Основното предимство на СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ е точно в това, че тяхната конструкция позволява много лесно да се постигнат горе посочените ефекти, които в монолитното строителство се постигат с повече разходи и усилия.

 

Какво значи една къща да е топло изолирана и как се установява това?

 

Сградата, през зимния период, постоянно отдава топлина навън, тоест това са топлинните загуби, които се реализират вследствие на разликите в температурата между помещенията и атмосферата отвън.

Топлопроводимостта показва количеството топлина, което при постоянна температура преминава за 1 секунда през повърхност с площ 1 м2 и дебелина 1м, когато температурната разлика между отвън и отвътре е 1К. Единицата за топлопроводимост е W/m2K.

В България има приет стандарт за жилищното строителство, който определя максималната стойност на този коефицент и той в 0.280 W/m2K. Колко по-нисък е този коефицент, толкова сградата е по-добре топлоизолирана.

Сглобяемите къщи  имат коефицент по-нисък от този и по тази причина те са по-енергоефективни и в зависимост от стойността му могат да бъдат нискоенергийни или пасивни.

топлоизолацията-на-сглобяемите-къщи

 

В таблиците по-долу показваме с d – дебелина на стената, U – коефицент на топлопреминаване, характеризиращ колко добре и изолирана сградата. В U-реф. е показан приетия в България стандарт за новоизграждащи се сгради.

 


конвенционално-строителство-голяма-таблица-800х385рх

Тук е посочено е посочено конвенционалното строителство като се използват материали, които имат най-добри топлоизолационни характеристики, а именно тухли на  WIENERBERGER Porotherm 38 N+F Comfort с дебелина 38см и Austrotherm EPS 100-PLUS с дебелина 5см. При това положение U=0.185 W/m2K при дебелина на стената 48см. Тоест къща изградена по този начин може да се квалифицира като нискоенергийна, но както се вижда стената е доста дебела – 48 см., което отнема много от полезната площ на къщата.


 

По-долу се виждат няколко таблици на сглобяеми къщи ЕКОЗИД, които са нискоенергийни и даже коефициентите на топлопреминаване са по-ниски, но дебелината на стените им е по-малка. Това означава, че същите са много по-добре топло изолирани и полезната площ е много по-голяма, а съответно комфортът на обитаване е значително по-добър и режийните разходи са по-малки.

 

ТАБЛИЦА-ИКОНОМИК-800х475рх

 

Тази къща може да се квалифицира, като най-нисък клас от сглобяемите къщи по отношение на топлоизолационните характеристики, но все пак тя е доста по-добра спрямо стандартите в България и се равнява на нискоенергийната къща, построена по монолитен начин. Дебелината на нейната стена е 23см, а при монолитната е 48см.


ТАБЛИЦА-ЕКОСТАНДАРТ-800х403рх

При този стандарт дебелината на стената е 23см и топлоизолацията е малко по-добра от стандарта „ ИКОНОМИК“.


Топлоизолацията на сглобяеми къщи ЕКОКОМФОРТ

 

Този стандарт на НИСКОЕНЕРГИЙНА КЪЩА със своите топлотехнически характеристики напълно отговаря на стандарт ПАСИВНАТА КЪЩА. При нея топлоизолацията на външната стена отговаря на U=0.15 W/m2K, а тук е U=0.147W/m2K. Tова е къща с отлична топлоизолация и дебелината на стената е 29см.


таблица- ЕКОНАТУР-800х459рх

Този стандарт е с най-висок клас на топлоизолация. При него U=0.141 W/m2K при дебелина на стената 29см.


 

От изложеното до тук става ясно, че по отношение на топлоизолацията СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ нямат конкуренция и те създават среда на обитаване, която при другите технологии на изграждане на сгради се постига по-трудно. Разходите за постигане на едни и същи топлоизолационни характеристики при СГЛОБЯЕМОТО СТРОИТЕЛСТВО са по-ниски от тези при монолитното.


 

ОБРАТНО КЪМ АКТУАЛНО