Уплътняване на прозорците при сглобяемите къщи.

уплътняване на прозорците

Прозорците са една от най-съществените части на ограждащите елементи на сградите и в частност на СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ. За намаляване на загубите на топлина и подобряване на комфорта на обитаване трябва да им се обърне особено внимание. На видеото може да се запознаете с монтажа на прозорци и входни врати. Професионалното изпълнение на този процес ще гарантира качеството на живот във Вашата нискоенергийна или пасивна сглобяема къща.


Професионално качество на монтажа.

 

Качествената изолация на сглобяемите къщи трябва да е съпоставима с качеството на прозорците и монтажа им. Това означава, че при монтаж на прозорци, фугата между рамката и зида трябва да бъде уплътнена, така че отвътре да е по-въздухонепроницаемо, отколкото отвън. Също както при стените на сглобяемите къщи, уплътнението на фугите от вътрешната страна, не трябва да позволява проникване на влажния въздух от помещенията във фугата. Това се прави, за да се предотврати образуването на конденз вътре във фугата и да се гарантира, че остатъчната влага в уплътненията на фугите, може да се изпари в посока навън. Така се предотвратява увреждане на конструкцията на къщата. За целта е много важно това уплътнение да се изпълнява много внимателно и да се използват подходящи висококачествени продукти за уплътняване на фугите.


Нива на уплътняване на фугите.

 

Нива за професионално уплътняване на прозорците и външните врати на сглобяема дървена къща:

  1. Първо се предотвратява влажните пари във фугата и същата се предпазва от мухъл.
  2. На второ ниво се гарантира топлоизолацията и шумоизолацията и ако се повиши влажността в тази зона се намалява степента на изолация.
  3. На третото ниво фугата се защитава от външните климатични условия. Тази защита се осъществява от различни материали, които изпълняват съответните функции.

 

Последните години излязоха ленти, които изпълняват и трите функции едновременно и осигуряват енергийно ефективен монтаж. Лентата има лепилен слой, който прилепва към рамката. Полага се в компресирано състояние и постепенно раздува след развиване и полагане, като плътно уплътнява фугата . В този случай всичките три нива на уплътнение са изпълнени с един продукт. Не се налага допълнително уплътняване на прозорците с други материали.


 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

 

Съвременни технологии за покривна изолация.


Енергийно позитивни сгради.


Ограждащи елементи на сглобяемите къщи.


Диагностика на термоизолацията на сгради.


Какво представляват топлинните мостове?