ОВК инсталации в пасивни сгради.

 

Употреба на мултифункционални ОВК системи.

 

 Като проектират сгради, които са затворени херметически и с плътна изолация, проектантите на пасивни къщи се стремят да облекчат отоплителния товар до минимум. В Европа например една от основните цели при проектиране е отоплителният товар да е толкова нисък, че отоплението на помещенията да се осигурява само чрез повишаване на температурата на вентилационния въздух.

 В една сглобяема къща с площ 148,6 кв. м и 0,3 въздухообмена на час, вентилационният поток е едва 1,81 кубични метра на минута. Проектантите се стремят да поддържат температурата на вентилационния въздух под 50°C, но в същото време през стандартните въздуховоди е доста трудно да се пренесе много топлина при толкова малък въздушен поток. Затова и е такова предизвикателство да се изолира цялата къща, така че отоплението да се подсигурява изцяло от вентилационната система.

 В Централна Европа, където температурите през зимата са сравнително меки, е по-възможно този стандарт да се осъществи. В повечето случаи тези сглобяеми къщи са оборудвани с т. нар. “магическа кутия” - псевдоним за комбинирана ОВК система, включваща вентилатор с рекуперация и термопомпа от въздушен източник. Обикновено изпарителната серпентина на термопомпата е разположена в изходния въздуховод, където може да извлича топлина от отработения въздух преди той да напусне сградата. Много, при все че не всички от тези системи, разполагат и с резервоар за гореща вода. Уредите използват термопомпата с въздушен източник за загряване на битовата вода, като в повечето случаи имат и резервно захранване. Някои производители пък проектират комбинираните ОВК системи с термопомпи с източник земя, вместо с въздушен източник.


 

Предимства и недостатъци на мултифункционалните ОВК системи.

 

 Взимайки предвид относително високата цена на тези системи, много потребители биха се зачудили дали изобщо си заслужава да се купуват. Но аргументите в полза на мултифункционалните системи са няколко. Като за начало, най-добрият начин за улавяне на топлината от отработения въздух във вентилацията е изпарителната серпентина на термопомпата с въздушен източник да се разположи в непосредствена близост до изходния поток отработен въздух. И не само, за да се постигне максимална ефективност на ОВК оборудването във всяка сграда, се препоръчва всички отделни елементи на ОВК системата да са комбинирани в един уред. 

 От друга страна, мултифункционалните системи имат и своите недостатъци. Те включват например факта, че всички компоненти са събрани в един и същи уред, което повишава шанса при проблем с един от компонентите да спре работата на цялото устройство. Ремонтите при такива случаи биха били значително по-скъпи. Някои потребители пък изтъкват като основен недостатък цената на комбинираните системи и факта, че понякога е по-икономично закупуването на три отделни решения - вентилация с рекуперация, бойлер и мини сплит термопомпа. Освен това, за вентилация са необходими малки въздушни потоци, а за осигуряването на отопление и охлаждане на помещения - големи въздушни потоци, което прави комбинирането на двете функции нелогично. В опита си да решат този проблем ОВК проектантите могат да създадат предпоставка за прекомерна вентилация.


 

Степен на приложимост на технологиите.

 

 Различните региони, в които се проектират пасивни къщи, се различават според климатичните условия, наличността на строителни материали и стандартните практики. Екстремни температурни разлики, влага и различни възможности за геотермална енергия са налични дори в умерените климати. Специалистите препоръчват да се изготвят цялостни проучвания за приложимостта на отделните ОВК технологии, често използвани в пасивните къщи, както и проучване на подходящите стандарти и практики. Резултатите могат да се използват за създаване на насоки за проектиране.
 ОВК технологиите за пасивни къщи трябва да се прилагат от висококвалифицирани техници, които да гарантират точни конструктивни детайли като херметичност, никакви топлинни мостове и т. н. Затова ключово изискване за строителството на пасивни къщи е допълнителният капацитет и специализираното обучение на местни кадри.

 В допълнение, много развиващи се страни нямат производствен капацитет за местно производство на различните компоненти и материали, използвани в пасивните къщи - например изолация, тройни стъклопакети и т. н. Вносът на тези компоненти и материали е твърде скъп и допринася за по-висок цялостен въглероден отпечатък на пасивната сграда още преди нейното изграждане. Поради това за строителството на пасивни сгради следва да се създадат капацитет и конкретни институционални структури, които да насърчават подобряването на местното производство в това отношение.


Информация за стандарт Пасивна къща.


Стандарти, материали и технологии в пасивното строителство.


Проектиране на пасивни сгради.


Сертифицирани прозорци за пасивни сгради.