Стандарти, материали и технологии в пасивното строителство.

Пасивното строителство е основна технологична тенденция в областта на енергийната ефективност в съвременния сграден сектор. “Пасивна къща” (Passive House) е водещ световен стандарт за енергийноефективно проектиране. Първоначално той е разработен като концепция за строителство на жилищни сгради в Централна Европа. Днес стандартът Пасивна къща може да бъде внедрен във всички видове сгради, почти навсякъде в света.

Проектирането и конструирането на пасивни сгради, както и търсенето им на пазара, нараства с невероятни темпове като резултат от развитието на технологиите в тази област и все по-богатите възможности за постигане на енергийна ефективност и икономии на разходи.

Критерии за пасивно строителство
За да може една сграда да бъде считана за пасивна, тя трябва да отговаря на няколко зададени в стандарта критерии. Потреблението на енергия за отопление в сградата не трябва да превишава 15 kWh на квадратен метър нетна отопляема жилищна площ на година или 10 W/m2 върхово потребление.

В страни с климатични условия, които налагат активно охлаждане в сградите, потреблението на енергия за охлаждане е приблизително равно на това за отопление в горния случай, с известно превишение за намаляване на влажността на въздуха.

Общото потребление на енергия (Primary Energy Demand), т. е. общото количество енергия, консумирана за нуждите на обитателите на сградата (за отопление, подгряване на вода и от домашните електроуреди), не трябва да надвишава 120 kWh на квадратен метър жилищна площ на година.

Що се отнася до херметичността, при налягане 50 паскала в сградата трябва да има 0,6-кратен въздухообмен за час (или 0,6 ACH50), което е потвърдено от проведен на място тест под налягане (в двете състояния - под и без налягане).

Във всички жилищни помещения трябва да бъде осигурен топлинен комфорт както през зимата, така и през лятото, като не повече от 10% от часовете през годината може да са с температура над 25 °C. В момента по света има 15-20 хиляди подобни къщи, като експертите предвиждат, че броят им в бъдеще прогресивно ще се увеличава.


 

Проектиране на пасивни сгради.


Какво представляват топлинните мостове?