Защо каменната минерална вата е избор №1 за архитекти, инвеститори, строители и собственици на жилища?

 

 Казват, че каменната вата е възникнала съвсем случайно през XIX век на Хаваите. Силен вятър охладил и разпръснал вулканична лава, създавайки пухкави влакна, с които местното население по-късно покрило колибите си, за да се предпази от горещините.

 Методът за производство на каменна минерална вата за първи път е патентован в САЩ през 1870 г. и до ден днешен се базира на сходни принципи: суровини с минерален произход се разтопяват на висока температура, от тях се получава „лава“, т.е стопилка, която се изтегля на влакна. От тези нишки след това се правят плоскости от каменна вата – единственият материал, който едновременно осигурява топло- и звукоизолация, както и пожарозащита.


 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАМЕННАТА МИНЕРАЛНА ВАТА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

 

 Каменната минерална вата е изолационен материал, предназначен за топлинна, звукова и противопожарна защита в строителството и индустрията.

 Тенденциите в строителството, а и законовите разпоредби, налагат високо ниво на енергийна ефективност както за нови сгради, така и за реновирани обекти. В същото време модерното строителство изисква качествени, многофункционални материали, за предпочитане от естествен произход. Каменната минерална вата отговаря на всички тези изисквания и се утвърди като избор №1 за архитекти, инвеститори, строители и собственици на жилища.


 

ПРОИЗВОДСТВО.

 

 Каменната вата се смята за изискано и висококачествено решение, тъй като предлага комбинация от характеристики, както нито един друг продукт.

  • Осигурява защита от студа през зимата и горещините през лятото.
  • Притежава звукоизолационни и пожарозащитни качества.
  • Каменната минерална вата е паропропусклива.
  • Устойчива е на химикали и микроорганизми.
  • Отличава се със стабилност на размерите и дълготрайност.
  • Ограничава развитието на бактерии и мухъл, а наред с всичко това е и рециклируема.

 Търсенето на каменна минерална вата с всяка изминала година се увеличава, така както се повишава самосъзнанието на обществото и необходимостта от рационално потребление на енергия. Първата стъпка за енергийна ефективност при всички случаи е полагането на изолация. Каменната вата от Сурдулица, освен в Сърбия, се използва и за топлоизолация на сгради в Румъния, България, Гърция, Македония, Албания, Черна гора и др.


 

СУРОВИНИ.

 

 Защо каменната вата се нарича минерална? - Защото основната суровина за производството й е минерал – камък с вулканичен произход (диабаз и доломит, в по-малка степен базалт). Въпреки че терминът "камък с вулканичен произход" звучи екзотично, всички камъни за производствения процес в Сурдулица идват от местните кариери в Сърбия.


 

ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС.

 

1. Камъкът, заедно с рециклирани материали под формата на брикети и допълнителни енергийни източници – кокс, газ и ток, по определена формула се дозира и се вкарва в куполна пещ, в която всичко се разтопява  на температура от 1300°C.

2. Получената при процеса на топене в куполната пещ маса контролирано се отвежда до дисковете на центрофугата, където се разделя на влакна. Дисковете разбиват стопилката на малки капки. През дисковете се вдухва въздух, който изтегля влакна от получените капчици. В същото време се добавя и свързващо вещество, тъй като влакната трябва по някакъв начин да се съединят. С разпръскването на свързващото вещество влакната се продухват в сборна камера и така се създава основният филц на каменната вата.

3. Основният филц след това достига до т.нар. махало – система за напластяване на ватата. Това всъщност е предпоставка каменната вата да има отлични топлоизолационни свойства. Тя осигурява равномерното разпределение на влакната и доброто им преплитане. По този начин се създава повече място за „задържане на въздуха“ в каменната вата. Това е едно от основните условия за съществуването на изолационния материал. (въздухът е най-добрият изолатор).

4. Така напластен и механично обработен филцът влиза в камера. В нея се осъществява процес на зреене, т.е. втвърдяване на свързващото вещество, с което се формират финалните технически характеристики на продукта. Процесът се извършва при 270°C.

5. След като излезе от камерата, следва рязане до желаните размери, подреждане и опаковане на крайните продукти.


 

КАК ДА РАЗЛИЧАВАМЕ ВИДОВЕТЕ КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА?

 

 Макар да са еднакви, като размер, отделните продукти от каменна минерална вата имат специфични характеристики. Изделията са специално създадени, за да се полагат на определени места от конструкцията. Така например продукт, предназначен за скатен покрив, е неприложим върху фасада, а изделие, използвано във вентилируеми фасади, не може да изпълнява своите функции върху плосък покрив.

 Продуктите с различни технически характеристики се произвеждат по различни формули и с фини настройки по време на производствения процес, за да се получат различни плътности и дебелини на продукта. Предназначението на изделието и неговите основни свойства (коефициент на топлопроводимост, размер) са ясно обозначени върху етикета на всеки един наш продукт.

 В крайна сметка онова, което клиентът трябва да знае е къде иска да сложи топлоизолация. Защото за всяко място в сглобяемата къща има най-подходящ продукт, който да се използва.


 

РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИЯТА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ.

 

 Точно преди 10 години настъпи революция в индустрията на изолационните материали. Благодарение на нея, в производството на ватата се използват изцяло биологични свързващи вещества от природата. Това я превръща в напълно естествен продукт. Тaзи технология е използвана най-напред при производството на стъклена минерална вата.

 Създадени бяха продукти, в които няма формалдехид, оцветители и акрил, изделия, които отделят по-малко прах и лесно се режат.

 За тази технология минералните вати на Кнауф Инсулейшън, наред с останалите признания, получиха и сертификат Eurofins Gold за качество на въздуха в помещенията, в които са положени. Eurofins е водеща международна мрежа от лаборатории, които проучват и тестват промишлени продукти.


 

КАК ПРОЦЕСЪТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННА ВАТА ВЛИЯЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА?

 

 С най-съвременната система за пречистване на димните газове прахът и въглеродният окис се елиминират напълно и голяма част от енергията се връща обратно в производствения процес.

 Отпадната вода от производството се използва за затопляне на производствените халета и административните помещения.

 По този начин производството на каменна вата и самите продукти са устойчиви, както и обектите, в които са положени.


 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

Кнауф Инсулейшън ЕООД

България, София 1784, ул. “Михаил Тенев” 12, 

Бизнес център “Евротур”, ет. 5, офис 19

  office.sofia@knaufinsulation.com

  0800 15 551; + 359 2 489 90 53