Съвременни изолационни стратегии при пасивните сгради.

 Топлинните загуби през външните стени и покривите съставляват над 70% от общите топлинни загуби в съществуващите сгради. Затова подобряването на външната топлинна изолация е най-ефективният начин за пестене на енергия. Същевременно това спомага за подобряване на топлинния комфорт и предотвратяване на повредите на конструкцията.

 Топлопреминаването (коефициентът U) на външните стени, междуетажните и покривните плочи на пасивните сгради варира от 0.10 до 0.15 W/(m2K) (за климатичните условия в Централна Европа тези стойности може да са малко по-високи или по-ниски в зависимост от климата).

 Тези стойности не само са еталонни за всички методи на строителство, но са най-икономически ефективните стойности при днешните цени на енергията. Но подобни стойности на коефициента U могат да се постигнат само с със съвременни и високоефективни топлоизолационни материали.

 Топлинните загуби през студени периоди са пренебрежимо малки, а температурата на стените вътре в сградата е същата като тази на въздуха, независимо от вида на използваното отопление. Това води до високо ниво на комфорт и надеждна превенция на повреда на сградата в резултат на натрупване на влага в стените.

 В страни с по-топъл климат или през летните месеци добрата топлоизолация осигурява и защита срещу топлина. Ефективните щори на прозорците и достатъчната вентилация също са решаващи за осигуряване на максимален комфорт през горещите месеци.

 Добрата топлоизолация на сградата и херметичността през последните години се доказаха като изключително ефективни при пасивните къщи. В допълнение, изолацията трябва да се изгражда плътно, без “дупки”, за да се елиминират студените ъгли и големите локални утечки на топлина. Тези методи са сред най-често прилаганите в съвременното строителство, тъй като гарантират високото ниво на качество и комфорт в пасивните къщи, и същевременно предотвратяват образуването и натрупването на влага.


Стандарти, материали и технологии в пасивното строителство?


Проектиране на пасивни сгради.


Какво представляват топлинните мостове?


Топлоизолационни характеристики на къщите ЕКОЗИД.