При сглобяемото строителство на жилищни сгради са по-малки разходите на време и пари.

 Концепцията за сглобяемото строителство е елементи, конструкции, стени или цели сгради, произведени във фабрика и транспортирани до строителна площадка за бърз монтаж. Сглобяемото строителство има много предимства пред традиционните методи на строителство. Това са по-кратки срокове, прецизност при изпълнение, по-висока ефективност, чистота на работата и в много случаи по-ниска крайна цена. Като се има предвид, че жилищата са основна човешка потребност, използването на индустриални методи за изграждане на достъпни и качествени жилища винаги е интересувало архитекти, строители и инвеститори. Идеята за сглобяемите жилищни сгради в никакъв случай не е нова. Архитекти като Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие, Жан Пруве и Уолтър Гропиус са разработвали различни проекти за ефективно интегриране на сглобяемоста в жилищното строителство. По-конкретно, последният заслужава да бъде подчертан заради усилията му по популяризирането на тази индустрия. В книгата „Мечтата за сглобяема къща“ написана от Валтер Гропиус и Конрад Ваксман се представят опитите на двамата немски архитекти, техните многобройни постижения, както и техните неуспехи. Системата Packaged House, разработена от двамата, е прототип, представен след Втората световна война. При нея изобредателното е в това, че дава възможност за разширяване или намаляне на жилището при необходимост. Докладът "Модулно строителство - От проекти към продукти" от 2019 г. посочва:

 „Сглобяемото строителство не е нова концепция. За последното десетилетие се забелязва положителна промяна в начина, по който хората гледат на сглобяемите жилища сгради и сглобяемите къщи с дървена конструкция. Напредъкът на технологиите при производството и монтажа на сглобяемите сгради е в основата на рекордно високия брой проекти на различни сглобяеми сгради. Икономическите изисквания, както и стремежът за опазване на околната среда доведоха до безпрецедентно голям брой на нови клиенти и свежи инвестиции. Това дава на строителната индустрия да се предпочита сглобяемото строителството пред останалите. Високата производителност в модулното (сглобяемото) строителство на жилищни сгради ще помогне за решаването на кризи с недвижими имоти на много пазари и значително да промени начина, по който градим днес".

 Документът твърди, че при последните завършени сглобяеми проекти са установени натрупания опит и професионализъм в ускоряването на графиците на строителство. Модулната конструкция може да ускори строителството с до 50%, а с правилните компромиси, може да намалите разходите с повече от 20%.


товарене-модулна-къща-ЕКОЗИД-Виногради-5


 С предварително изработване и модулност е възможно основната работа да се извърши, докато останалата част от конструкцията се изгражда в завода. На строителната площадка процесът е бърз и обикновено се извършва с помощта на тежки машини за повдигане на конструкциите. Тъй като повече процеси се повтарят, това позволява по-висока ефективност на работа. По-добро качество на строителство, по-голяма предвидимост на графика, по-малко изисквания за труд и по-малко отпадъци на място съответстват на по-ниски крайни разходи за работа за по-кратко време.