Ключовите фактори при избор на сглобяеми къщи от клиентите.

 През последното десетилетие строителството на сглобяеми къщи набира все повече привърженици. Може би отчасти заради факта, че такива къщи, които вече са били построени са доказали безспорните предимства на този вид строителство пред останали. Това се дължи от части на факта, че все повече хора показват желание за екологичен начин на живот и запазване на природата. Развитието на технологиите и лесната размяна на информация по темата, също допринася изключително позитивно за развитието на бранша. Благодарение на социалните медии и интернет, вече могат да бъдат намерени потребители, които с всяка година все повече се очароват от сглобяемите къщи и се радват на напълно запазеното им състояние в годините. Често  няколко години след нанасянето си, хората, които са предпочели строителство на сглобяема къща, определят това, като една от най-добре направените инвестиции.

 

  Тук ще разгледаме основните фактори, които са повлияли на хората във вземането на решение за строителство на сглобяема къща. За целта сме се допитали до много от нашите клиенти, които са избрали сглобяеми къщи ЕКОЗИД. Също така сме използвали и няколко международни доклада по тази тема, които са изброени в края на статията.

Ключовите критерии при избора на сглобяемите къщи от клиентите:

 

  1. ДОБРОТО КАЧЕСТВО НА СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ.

Качеството на продукта е един от най-важните критерии за избиране на сглобяемите къщи от клиентите. Гаранция за това е, че с развитието на технологиите и придобиване на опит голяма част от процесите се извършват в заводски условия като се избягва влиянието на климатичните условия, а също се внедрява модерно специализирано оборудване. Високото качество на продукта и постигнатите характеристики на сградата оправдават високата начална инвестиция и последвалите по-ниски разходи в процеса на експлоатация на сглобяемите къщи.


  1. ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ.

Отделът за работа с клиенти трябва да бъде организиран с цел достъпът до информацията, която би могла да представлява интерес за хората, да бъде лесно и бързо достъпна. Точно по тази причина интернет присъствието е напълно задължително, но самото му съществуване вече не е достатъчно. Хората очакват да получават актуална информация, както и данни, които могат да използват, за да сравнят с други видове строителство за определен период от време. Консултациите са изключително важни, защото тогава работещите в сферата на продажбите на сглобяеми къщи първо трябва да убедят клиента, че сглобяемото строителство е по-доброто, но това трябва да бъде с методите на факти и конкретни характеристики. На следващ етап, когато клиента вече е решил, че ще инвестира в изграждането на сглобяема къща идва момента за избора на фирмата за изпълнение на самото производство и монтаж. Много често наши клиенти споделят, че първо са провели срещи с други фирми, които са успели да ги убедят в многобройните предимства на сглобяемите къщи, но в последствие на са успели да докажат, че точно те са най-добрия избор за изпълнител на тяхната сглобяема къща. Според тях в тези комуникации липсват задълбочено представяне на продукта с неговите характеристики, предимства пред останалите, конкретност и подробност в предлаганата оферта не само като цена, а и като използвани материали. Не на последно място е и технологията на производство и оборудването, с което се реализира производствения процес. Тези наши клиенти също споделят, че след най-правилния избор за начин на изграждане на своя дом, сега искат да изберат от най-добрите фирми за проектиране и връзката му с производството и монтажа на такъв тип сглобяеми сгради. Сглобяеми къщи ЕКОЗИД се изграждат в България вече повече от 17 години и са над 300 в цялата страна. По-голямата част от клиентите, избрали сглобяеми къщи ЕКОЗИД, споделят мнението и опита си за начина на комуникация и високото ниво на професионализъм и качество във всеки етап от работата на консултантите, проектантите, архитектите и строителите на фирма ЕКОЗИД.


  1. ЦЕНАТА НА СТРОИТЕЛСТВО НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ.

 Освен качеството на продукта, крайната цена на строителството на сглобяеми къщи е ключов критерий за избора на клиентите. Все повече се наблюдава желанието на хората да платят повече в начален етап, за да се радват на добро качество на изпълнение и уют на обитаване, които да се запазят за дълги години. Доброто съотношение цена спрямо качество на сглобяемите къщи ЕКОЗИД е в основата на успеха на фирмата. Благодарение на това повечето наши клиенти с готовност и радост ни препоръчват вече повече от 17 години. С течение на времето  високите изисквания на нашите клиенти за възвращаемост на инвестицията, в комплект със задължителните ниски разходи за поддръжка и ремонт на сглобяеми къщи ЕКОЗИД, биват напълно задоволени. Доверието, което са показали към нас бива заслужено и напълно оправдано, както при строителството на обекта така и години след завършването му.


  1. ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ.

Опциите за проектиране на сглобяема къща по задание на клиента е от ключово значение. Възможността да имат пълен контрол над разпределението, дизайна и функционалността на техния нов дом ги зарежда с ентусиазъм. Размерът и сложността на архитектурните и конструктивните проекти на сглобяемите къщи влияе върху периода за изграждането им. Срокът за приключване на строителството на дадена сглобяема къща се влияе от сложността на проектите, но не и от климатичните условия при които биват монтирани конструкциите, нито от географското местоположение на имота. ЕКОЗИД изготвя първо индивидуален проект на сглобяемата къща по задание на клиента. На база на него изготвя подробна оферта. С идейния проект клиента може да поиска оферти от различни фирми без това да го ангажира с договор за строителство. Ако при подбора на строител клиента успее да намери фирма, която отговаря по-пълно на неговите представи за реализиране на инвестиционното му намерение,  той може да се обърне към него и ние ще му предоставим всичко необходимо, за да продължи безпроблемно изпълнението строителството.


  1. СТРОИТЕЛНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ.

 Видовете гаранции и гаранционни срокове, които дава всяка една фирма занимаваща се с производство и монтаж на сглобяеми къщи е от ключово значение. Клиентите вярват, че дългогодишния опит и броя на завършените обекти от дадена фирма са толкова важни, колкото и гаранциите, които предоставят за конструктивните елементи и довършителните работи. Можете да посетите сглобяеми къщи ЕКОЗИД, които са изградени от преди повече от 17 години. Те напълно са запазили перфектния си вид и то без допълнителни ремонтни дейности. Това е сигурно доказателство за професионализма на служителите на компанията. Дори и най-дребното нещо е изпипано до съвършенство без каквито и да било компромиси в качеството и използваните материали, гаранционните срокове са това, което е записано в ЗУТ. За конструктивните елементи на сглобяемите къщи гаранционният срок е 10 години, а за всички довършителни работи гаранционния срок е 5 години.