Възможност за банково кредитиране за сглобяемите къщи ЕКОЗИД.

 Финансирането на сглобяемото строителство и мястото на банките в инвестиционния процес е въпрос, който вълнува много потенциални инвеститори. Консервативният подход на финансовите институции към финансирането на сглобяеми къщи определено създава проблеми за много хора, които имат желание мечтаният им дом да бъде изграден именно по тази технология. Това ни накара да започнем конкретни разговори с Алианц Банк България в посока съвместно сътрудничество за намиране на решение. След обстоен анализ, от страна на банката, на технологията на строителството на сглобяемите къщи от ЕКОЗИД и експлоатационните им  характеристики, Алианц Банк България излезе със становище, че утвърждава за кредитиране сглобяемите къщи с дървена конструкция, строени от ЕКОЗИД.


 

ВИД НА КРЕДИТА: Жилищен кредит за строителство.


 

РАЗМЕР НА КРЕДИТА: Минимален размер 50 000 лв и максимален размер 500 000 лв.


 

СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ: При обезпечение само на имота, срока на погасяване е до 20 години.


 

ВИД НА ИПОТЕКАТА: Кредитът предлага ипотека, както на независимо обезпечение така и ипотека само на земята и строящата се сглобяема къща.


 

ТРАНШОВЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА:

   1. При независимо обезпечение, траншовете могат да се определят от клиента съгласно договорената схема на плащане.

   2. При ипотека само на обекта, предмет на инвестицията е необходимо следното:

 • Имота да се намира в ликвиден пазар – най-често около градовете София, Варна, Пловдив, Бургас. Може и изключение, но се разглеждат индивидуално.
 • Да се изграждат на база разрешение за строеж с необходимото актуване и въвеждане в експлоатация по стандартен ред.
 • В разрешението за строеж да бъде посочено, че става въпрос за трайно прикрепен обект, а не преместваем обект.
 • Обектът може да бъде застрахован.
 • Да има ясен финален бюджет за изграждане на сглобяемата къща.

 

ЕТАПИ НА ФИНАНСИРАНЕ ПРИ ИПОТЕКА САМО НА СГЛОБЯЕМАТА КЪЩА:

 • Възможност за отпускане на първи транш на база стойността на парцела + правото на строеж на база разрешение за строеж. На този етап финансирането е до 50% от пазарната стойност на парцела + правото на строеж.
 • При достигане на груб строеж /акт 14/.
 • При достигане на етап Акт 15.
 • При въвеждане обекта в експлоатация и предоставяне на УВЕ.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАЗАРНА ОЦЕНКА:

 1. Документ за собственост на парцела.
 2. Разрешение за строеж.
 3. Договор за строителство с ЕКОЗИД с всички приложения към него, в т.ч. и КСС.
 4. Архитектурен проект с обяснителна записка.

 

ПРИЕМЛИВ % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНШОВЕ НА ЕТАП АКТ 14/15:

 • До 70% при завършен етап за имоти в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Велико Търново и Стара Загора.
 • До 65% за всички останали областни градове.
 • До 60% за всички останали населени места.

 

Допускат се и отклонения от посочените траншове, но това се уточнява индивидуално с банката.