Проектиране и производство на сглобяема къща във фабриката на ЕКОЗИД - ЧАСТ 1