Производство на панел за вътрешна стена на сглобяема къща във фабриката на ЕКОЗИД - ЧАСТ 3

 Продължаваме с трета част от излъчването на филма с който Ви представяме проектирането, производството и строителството на сглобяеми къщи „ЕКОЗИД“ с дървена конструкция.

 В първите две части Ви показахме начина на проектиране и необходимия комплект от работни проекти, производството на елементи за дървени конструкции и монтажа на покривни панели. В третата част ще видите технологията и използваните материали при монтажа на панели за вътрешни стени.

 Основната конструкция е дърво с дебелина 120мм с влажност 12- 15%, конструктивните връзки са винтове 6х200мм. От особено значение за конструктивната устойчивост не само на панелите, но и на цялата сграда е използването на OSB плоскости 12мм, чрез които се затваря конструкцията.

 Поради конструктивните задачи, които изпълняват тези плоскости е много важен начина им на монтаж към носещата дървена конструкция и спазване както на изискването към крепежните елементи така и разстоянието между тях. В панела има затворена минерална вата 100мм, всички електро и ВиК инсталации са затворени вътре в конструкцията още при изработка на панелите във фабрични условия. Върху OSB плоскостите се монтира гипсокартон с дбелина 12.5мм.

Какви са предимствата на този начин на производство?

  1. Точността на изработката е много голяма тъй като се извършва на специална маса, която разполага с пнемватични стяги, гарантиращи геометрията до мм.
  2. Изработката на панелите се извършва от постоянни хора, които с годините са придобили необходимите знания и квалификация.
  3. При производството на панелите климатичните условия не влияят и работния процес протича по всяко време на годината.
  4. Сроковете за изпълнение са значително съкратени поради технологичността на работните процеси. Като следствие от всичко изброено качеството на изработка е на високо ниво, което се отразява не само при монтажа на обекта, но и на готовия продукт.