Пожарни системи при жилищните сгради.

пожароизвестяване и пожарогасене

Потенциалът за развитие на технологиите в сферата на пожароизвестителната и пожарогасителната техника е огромен, особено под влияние на конвергенцията между пожарната безопасност, информационните технологии и комуникациите. Иновациите в области като безжичната свързаност и Internet of Things (IoT) без съмнение ще предложат значителни перспективи за технологични подобрения не само при системите за детекция на пожарен риск, но и при други мрежови системи като тези за сигурност например.

Производителите на решения за пожарна безопасност продължават да фокусират разработките си върху подобряване на надеждността им. Най-съвременните продукти в сегмента са ориентирани както към по-ефективна детекция.

Водеща тенденция в областта е технологичното усъвършенстване на оптичните устройства за детекция на дим, така че те не само да откриват наличието му, но и да разпознават от какъв тип е. Големите компании производители на пожароизвестителни и пожарогасителни системи все по-масово интегрират в продуктите си интелигентни сензори и технологии за по-добра обработка на цифровите сигнали с все по-комплексни алгоритми. Сериозна част от пазарните иновации в сферата на пожароизвестяването продължават да са насочени към едно от традиционните предизвикателства в бранша – фалшивите аларми.


 

Пожароизвестяване и пожарогасене - Решения срещу фалшивото сработване на противопожарните аларми.

 

Една от неизменните тенденции в областта на противопожарната безопасност десетилетия наред е стремежът към по-добро откриване и диференциране на сигналите за пожарен риск. Пожароизвестителните системи стават все по-надеждни, като при проектирането им се набляга сериозно върху свеждане до минимум на риска от фалшиво сработване на алармите. От решаващо значение за предотвратяването на фалшиви аларми е разработването на по-съвременни оптични детектори, които могат да различават пара от дим. Като пример, фалшиви аларми често се наблюдават в хотелски стаи, където парата от горещ душ може да се интерпретира погрешно от детекторите като дим. Друг проблем в това отношение са запрашаването и наличието на прахообразни субстанции в близост до детекторите. Освен че праховите натрупвания около сензорите на детекторите затрудняват детекцията, облаци от малки прахообразни частици, като талк например, също могат да бъдат неправилно идентифицирани като дим.

Проектантите на много съвременни сгради, при които фокусът е върху интериорния дизайн, избират пожарни детектори, които са по-малко визуално натрапчиви и с по-естетически вид от конвенционалните. Така на пазара постепенно се налага нова линия продукти с по-малки размери, по-тънки корпуси и по-незабележим профил, които лесно се вписват в интериорните елементи. Маркетинговите експерти очакват това да се превърне в трайна тенденция в тази индустрия и някои решения за пожароизвестяване все по-масово да се интегрират в интериорното обзавеждане.


 

Пожароизвестяване и пожарогасене - Свързаност при системите за пожарна безопасност.

 

Пожароизвестителните и пожарогасителните системи стават все по-интегрирани и свързани с останалите инсталации в сградата. Безжичната свързаност, която на практика вече е почти повсеместна в модерните сгради, позволява лесна, бърза и икономична инсталация на полевите устройства със сензори. Интелигентните комуникационни технологии пък улесняват обмена на информация между сензорите и другите сградни мрежи. Също така спомага и за централизираното им управление посредством централен хъб или система за сграден мениджмънт. Конфигурирането на център за контрол и мониторинг на пожароизвестителната мрежа прави възможно събирането, обработката и съхранението на данни от сензорите в пожарните детектори.

Друга интересна тенденция по отношение на свързаността и интелигентните технологии при сградните системи е появата на мултифункционални устройства на пазара.

Например топлинни детектори, които служат и като стайни термостати. Сливането на различна функционалност в едно решение е посока, в която тази индустрия предстои интензивно да се развива. Пожароизвестителните системи от бъдещето ще могат да откриват не само наличието на топлина, дим и въглероден диоксид, но и интелигентно да оценяват степента на риск.


 

Пожароизвестяване и пожарогасене - Internet of Things и системна интеграция.

 

IoT технологиите продължават да дават сериозен тласък на интеграцията при сградните системи. Те могат значително да подобрят надеждността на комуникацията и да елиминират излишъка от информация.


 

Строително информационно моделиране (BIM).

 

Възможностите за информационно моделиране на сградите постепенно навлизат и в сферата на пожарната безопасност. Налице е потенциал на софтуерните решения за сградно моделиране с триизмерни модели на възникването и развитието на пожари. В близко бъдеще ще бъде разработен метод, който ще позволи данните от динамичните симулатори на пожари (Fire Dynamics Simulator, FDS) да бъдат импортирани обратно в информационния модел на дадена сграда. Така ще стане възможно обединяването на моделите на пожара и сградата. Сценариите на развитие ще могат да се управляват и разглеждат в единен софтуерен симулатор. На пазара вероятно ще се появят BIM платформи. Те включват съответните интерфейси за интеграция на пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Съдържат също така и инструменти за моделиране и разиграване на различни сценарии за развитие на пожарния риск, евакуация и прогнозиране на крайния резултат от евентуален пожар.


 

Тенденции в пазарното развитие на сектора.

 

Според актуален доклад за пазара на технологии за противопожарна защита, изготвен от AMA Research, сектор активна противопожарна защита се развива с траен положителен ръст от 2013 г. насам. Активната противопожарна защита се състои от системи за детекция и системи за погасяване на пожари. По-голям брой от инсталациите на продукти и системи в сектор активна противопожарна защита се реализират в търговски, промишлени и обществени приложения. Жилищните димни детектори и пожароизвестителни системи пък представляват малък, но стабилен дял от общия пазар на такива решения, сочи още статистиката.

Един от ключовите двигатели на растежа в тази индустрия са технологичните иновации. Те спомагат за развитието, както на системите, така и на техните приложения, твърдят от AMA Research. Благодарение на технологичните подобрения се наблюдава все по-тясна интеграция между тези решения и останалите сградни инсталации, показва докладът на агенцията.

Комплексните интегрирани системи за сигурност стават все по-често срещани в съвременните интелигентни сгради. Тези платформи включват противопожарна защита в комбинация с други мерки за сигурност в единна мрежа. Wключително видеонаблюдение, контрол на достъпа и други.

Бизнесът все повече осъзнава възможностите и ползите от интегрирането на противопожарната защита с други аспекти на сигурността. Примери за предимствата на интегрираната система в случай на пожарна опасност са:

  • Наличието на детайлен списък на обитателите на сградата.
  • Възможност за проследяване на движението.
  • Графиците.
  • Системата за контрол на достъпа.
  • Автоматично отваряне на противопожарните изходи.
  • Автоматично отваряне на външните врати.
  • Лесен достъп до аварийните услуги.
  • Автоматично изключване на захранването на уязвимо и критично оборудване и други.

 


 

Иновации при сензорните технологии.

 

Сред водещите приложения на усъвършенстваните сензорни технологии в пожароизвестителната и пожарогасителната техника са по-модерните димни детектори, които могат да извършат разпознаването по-бързо, с по-голяма надеждност и с по-малък риск от фалшиви аларми. Някои по-нови модели детектори на пазара вече разполагат с регулируема чувствителност, която може да се настрои така, че да отговаря на средата, в която ще бъдат експлоатирани устройствата.

Новите технологии стават все по-конкурентни в ценови аспект. Това ги прави подходящи и за приложения с по-малки мащаби. Пример за това са адресируемите контролни панели. Доскоро се използваха само в индустриални приложения с големи мащаби. Днес са налице във все повече малки търговски и жилищни обекти.

Новост на пазара са и сериите пожароизвестителни панели с IP-базиран цифров алармен предавател. Той може да изпраща известия до потребителя през интернет и до съответната оторизирана станция за алармен мониторинг.

Съвременните пожароизвестителни системи са предназначени основно да уведомяват обитателите на дадена сграда, че е необходимо да се евакуират. В близко бъдеще вероятно ще се появят интелигентни системи. Ще могат да насочват хората към най-удобните изходи на сградата. На пазара вече се предлагат инсталации с насочваща звукова сигнализация. При нея е възможно да се индикира местоположението на аварийните изходи. Това става с помощта на комбинация от честоти (известни като “широколентов звук”). Скоро системите за пожароизвестяване и пожарогасене вероятно ще разполагат и с функции за електронно откриване на най-краткия или най-безопасния път за евакуация от сградата (electronic wayfinding). Тези технологии ще идентифицират възможните и/или свободните изходни маршрути за евакуация.


 

Динамично електронно откриване на маршрут.

 

Електронните системи за динамично намиране на път за евакуация (Dynamic electronic wayfinding) вече са реалност. Само въпрос на време е функционалността им да бъде пренесена към интелигентните платформи за пожарна безопасност на бъдещето. Тези технологии ще заместят конвенционалните табели.  Те обозначават евакуационните маршрути, които намират място в много хотели и публични обекти.

Евакуационните карти в по-модерните транспортни центрове, спортни съоръжения на закрито, концертни, изложбени и конферентни зали, хотели и други големи и сложни сгради с публично предназначение вече са електронни. След въвеждане на името или кода на локацията, която потребителят се опитва да намери, електронната система може да я визуализира на картата. Може също и директно да покаже маршрута до желаната дестинация. Някои електронни карти могат да визуализират аварийни изходи, убежища и други обекти и указания.

Решенията за динамично откриване на маршрути скоро могат да получат и пазарна реализация. Тези системи ще могат да извеждат информация не само за търсен обект в сградата. Те ще могат да идентифицират всички възможни. Дори и най-преките или безопасните изходни пътеки, които да отведат обитателите далеч от пожарната опасност и извън сградата. Възможността за динамично търсене на евакуационни маршрути скоро може не просто да стане реалност. Може дори и да се превърне в регламентирано предписание за публични сгради. Технологичните възможности на концепцията предстои да се разширят. Информацията и известията от системата да могат да се визуализират локално чрез монитори. Другият начин е дистанционно – онлайн или чрез приложение за смартфон или таблет.

 

Тенденции при системите за потискане и погасяване на пожари.

 

Сегментът пожарогасителни решения обхваща преносими пожарогасители и инсталирани системи за противопожарна защита. Тези сфери също значително са напреднали в технологичен аспект през последните години. Прогнозите за развитието им през следващото десетилетие са силно обнадеждаващи.

Ключови сектори на крайно потребление на оборудване за потискане и потушаване на пожари са търговията, промишлеността и технологичния сектор. В тези сфери е налице сравнително по-висок потенциал за нови строителни дейности. Това следва да засили търсенето, както на преносими пожарогасители, така и на инсталирани системи за потискане и погасяване на пожари. Специалистите очакват ръст на инертните и синтетични газови системи за потискане на пожар. Те потушават възникналите пламъци и същевременно намаляват щетите върху индустриалните машини или IT оборудването.

 

Екологични технологии при системите за пожарогасене.

 

Сред водещите тенденции в сегмента е навлизането на “зелени” или по-екологични технологии при системите за пожарогасене. На пазара вече са достъпни усъвършенствани аспираторни детектори за дим. Те активно изтеглят въздух в детекторната камера за анализ и така откриват наличието на дим много по-рано. При системите се изчаква димът сам да навлезе в камерата.

Разработват се все по-екологосъобразни пожарогасителни агенти. Както и методи за по-безопасното им използване. Наскоро бе представена пожарогасителна система, способна да произвежда азотен газ при стайна температура. Решението не създава предпоставки за глобално затопляне или изчерпване на озона. Използваният агент е екологично чист и не оставя никакви следи в атмосферата.

Стремежът към “по-зелени” технологии за пожарогасене поднови и интереса към водната мъгла под високо налягане като гасителен агент. Вече се предлагат такива системи. Предназначени за превозни средства, които не изискват електрическо захранване. Водната мъгла потиска пожара, като ефективно прекъсва подаването на кислород към огъня. Тъй като агентът на практика е чиста вода без примеси, решението е екологично и не носи рискове за хората или оборудването.


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: