Многоетажни сгради от дърво.

многоетажни сгради от дърво

Идеята за високи сгради от дърво, или на професионален жаргон „дървостъргачи“, за мнозина може да звучи, като футуристичен строителен проект и утопия, но всъщност те вече са факт. В стремежа си да построят най-високата дървена сграда архитекти и проектанти по света създават най-различни иновации, изследвайки границите на високото строителство с дърво.

 


На теория границата е около хиляда метра.


 

Със своите 84 метра дървеният 24-етажен небостъргач HoHo, издигнат във Виена през 2018 година е настоящият световен рекордьор. Вече има обаче японска компания, която разработва планове за изграждане на четири пъти по-висок дървен небостъргач от HoHo във Виена. Това е високата 350 метра многоетажна сграда в Токио. Този проект ще постави нови измерения в строителството с дървесина.

 


Статическите възможности на дървесината са безгранични.

 

Интелигентната дървена конструкция издържа на натоварвания подобно на стомана или стоманобетон. Със своите технико-механичните свойства, като здравина и допустимо натоварване дървесината не отстъпва на другите материали. Относително ниското тегло също е предимство – то означава икономии при изграждане на основите на сградите. Да, в случай на пожар дървото гори, но скоростта на горене е точно пресметната и конструкцията е с висока противопожарна устойчивост. За разлика от стоманата при високите температури на пожар дървената конструкция се овъглява, запазвайки носещата си способност до известна степен. С добре планирана противопожарна защита дървените сгради могат да бъдат толкова високи, колкото и останалите.


По отношение на опазването на климата по-разумно е за строителен материал да се използва дървесина.


 

Многоетажни сгради от дърво - Почти изцяло от дървесина.

 

Досегашните „дървостъргачи“ са с предимно хибридна конструкция. Именно комбинацията на дървесината с други материали, като напр. бетон, позволява тези сгради да бъдат с по-голяма височина. При това участието на дървото в хибридното строителство се увеличава. В HoHo във Виена е 75 процента, а при японския небостъргач дори ще достигне 90 процента.

Естествено възобновяващият се и климатично неутрален строителен материал има предимства и по отношение на екологията. За разлика от бетона самата дървесина абсорбира повече парникови газове, отколкото се отделят при нейната обработка, транспорт и употреба, спестявайки емисии на CO2. Теоретично селата и градовете с дървени сгради представляват втора гора, защото въглеродът се задържа в дървесината. Например, при изграждането на HoHo във Виена в сравнение с традиционното строителство със стомана и бетон са спестени около 2 800 тона CO2. Това е еквивалентно на емисиите от автомобил, изминаващ по 40 километра на ден в продължение на около 1 300 години.


EGGER твори бъдеще в строителството.


Първата висока дървена сграда EGGER реализира заедно с архитект Бруно Мозер и предприятието за дървено строителство Saurer. Това е Централата на EGGER в Санкт Йохан в Тирол . Четириетажната офис сграда е изградена предимно от дървен материал OSB 4 TOP е отличен пример за това, че дървеното строителство на големи многоетажни сгради наистина е възможно.

 


Многоетажни сгради от дърво - Стъпка по стъпка, етаж по етаж.

 

Навлизането на високите дървени сгради и първите реализации показват, че бъдещето на дървесината никога не е било толкова близо до небето. Един красив и модерен начин за съчетаване на природата с големия град.


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: