В Португалия се построи двуетажна сглобяема къща с площ 1074 м².

 Двуетажна сглобяема къща с разгъната застроена площ (РЗП) от 1074 м² е най-новият завършен проект на архитектурно студио SUMMARY. Изпълнението е възложено на местната португалска фирма Farcimar. За изпълнението му са използвани само сглобяеми конструкции и модулни строителни системи.

 Изискванията към този проект са били ясно дефинирани от самото начало. Къщата трябвало да може да се изпълни бързо, като се използват само естествени строителни материали. Къщата да бъде така проектирана, че да има възможност лесно да бъдат монтирани и демонтирани елементи от конструкцията, за да може да претърпява промени по разпределението и големината на помещенията. Проектантският екип решил да използва сглобяеми елементи за конструкцията и различни стандарти на стените, което им осигурило гъвкавост при монтажа. Всички конструктивни елементи и модули са предварително произведени във фабрики. Напълно готовите модули бързо се сглобяват на място, изпълнявайки едновременно конструкция, изолация и облицовъчни покрития.


 На първия етаж са общите помещения и пространствата за общо ползване. Тази зона е замислена по много гъвкав начин. Възможно е да се добавят или премахват готови модули или да се остави целият първи етаж да функционира, като голямо отворено пространство. По този начин живущите могат да адаптират интериора според своите нужди.

 На втория етаж на сглобаемата къща са отделните жилищни единици. Това са шест модулни къщи, като всяка е с площ от 45,00 м2. Проектирана, като сграда за колективно ползване, тази модерна сглобяема къща предлага основните предимства на еднофамилните къщи. Това са ясно индивидуализирани входове и пълно акустично разделяне между различните жилища.


 

Автор на снимките - Fernando Guerra  | FG+SG