Пазарът на сглобяеми къщи по света расте.

пазарът на сглобяеми къщи

Докато европейският строителен сектор е засегнат негативно поради пандемичната криза, строителството на сглобяемите къщи продължава да печели пазарни дялове в Европа. Според асоциацията за "Световния годишен ръст на строителството" (CAGR) се очаква да достигне средна сглобяема квота от 13,0% през 2020 година. Този тип строителство вече е популярен в Австрия (33,4%), Германия (24,5%) и Северна Европа. Швеция е европейската държава с най-висока предварителна квота от 81,3%. Докато във Великобритания, Испания и Италия пазарът сега възниква.


 

Очаква се пазарът на сглобяеми сгради да нарасне от над 8% през периода 2019-2025.

 

Пазарът на сглобяеми сгради вероятно ще нарасне значително поради развитието на инфраструктурата и растежа в жилищния и търговския сектор. Сглобяемите къщи са на достъпни цени и могат да бъдат изградени за по-малко време. Това се очаква да повлияе положително на пазара поради нарастващото население от средната класа и бързата урбанизация.

Все по-осезаемо желанието да се живее екосъобразно се превръща от чисто моден привкус в стремеж към пълноценно взаимодействие с природните ресурси. Добрите ефекти от разумното потребление на енергия носят още по-силно удовлетворение, когато са съчетани с мисъл за околната среда. В това отношение сглобяемите къщи са впечатляващо архитектурно-строително решение.

При изграждането на сглобяемите къщи се използват естествени природосъобразни строителни материали. Сглобяемите къщи посрещат умело аномалиите в климата, като осигуряват нискобюджетно потребление на енергия за отопление и електричество, и едновременно с това предлагат подобрено съжителство с природата. Сериозна крачка напред в това отношение прави Брюксел, Белгия, където от 2015 година има изискване всички сгради - нови и реновирани, публични и частни, жилижни и търговски, да отговарят дори на стандартите за пасивна къща.

Сглобяемите сгради са енергоефективни и с висока устойчивост. Увеличаването на осведомеността накара хората по целия свят да приемат концепцията за зелени сгради. Тя се очаква да укрепи пазара, особено в развитите региони. Спонсорираните от правителството инициативи в развиващите се страни за осигуряване на къщи на достъпни цени за по-кратко време е друг основен фактор, влияещ върху растежа.

Сглобяемата конструкция осигурява здравина, която позволява на сградите да издържат на земетресения. Следователно, сглобяемите сгради вероятно ще генерират търсене от чувствителни към сеизма страни като Япония, Китай, Иран, Индонезия, Турция, Мексико и Непал.


Източник на информация:

www.globenewswire.com

www.researchandmarkets.com


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: