Зелена растителност вместо стъкло.

Зелена растителност вместо стъкло

Стъклени фасади се заменят от фасади със зелена растителност – така архитектът от Грац Томас Пухер вижда бъдещето. Доказва го и на дело, построявайки първата Зелена кула (Green Tower) в Австрия.

Привлечени от възможностите за работа, благосъстоянието и качеството на живот от селото в града се преселват все повече хора. Да запази връзката им с природата е основна задача на Томас Пухер. Заедно с градостроителите днес той подготвя средата, в която ще живеят и работят бъдещите поколения. Разработва интелигентни концепции за сгради със зелени фасади, ориентирана към бъдещето инфраструктура и интелигентно отношение към споделеното пространство.

 


Зелена растителност вместо стъкло - Как може да се подготви за бъдещето един град?

 

Арх. Томас Пухер:

Иновативни технологии, енергийна ефективност, гъвкавост, мрежови връзки и мобилност са основните елементи на „Smart City“ (умен град). Целта на нас, архитектите, е да намерим верния баланс между тези елементи и социалните пространства. Ще го постигнем ако внесем природата в градовете, максимално намалим площта на помещенията и строим нагоре.

 

"За мен архитектурата е инструмент, с който можем да оформим света така, както ни харесва."

 


Зелена растителност вместо стъкло - Къде са Вашите проекти?

 

Арх. Томас Пухер:

Нашето студио участва в големи проекти във Виена, Белград, Талин и китайския Тиендзин. Навсякъде концепцията „Smart City“ се тълкува по различен начин, но стремежът е един и същ – по-високо качество на живот и повече „smartness“.

 


Кое е доброто бъдеще според Вас?

 

Арх. Томас Пухер:

Това е бъдещето, в което аз, като човек ще се чувствам добре и ще мога да се развивам. В някои култури вече сме постигнали доста, но навсякъде има още какво да се направи. Точно върху това трябва да се фокусираме ние, като архитекти. Просто да подобрим света. Защото, ако не го направим ние, кой тогава?


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: