СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА!
вижте повече

бланка за индивидуална оферта

Бланка за индивидуална оферта.


Толкова уникална, колкото сте Вие самите! Заедно ще започнем от идеята Ви за мечтания дом. Ще преминем през проектирането и строителството на сградата, подбирайки най-правилните продукти и материали и така, до самия финал на довършителните работи. Нашите архитекти, проектанти, инженери и строителни експерти ще бъдат Вашия професионален екип. Заедно успешно, бързо и качествено ще изградите Вашата мечтана сглобяема къща.

Ние вярваме, че е необходимо добре да се запознаете с различните стандарти на изпълнение на сглобяемите къщи, както и с разликите при всеки един от тях, за да можете да вземете информирано решение.

 


Необходими документи.


  • Виза за проектиране – извадка от действащ Подробен Устройствен План /ПУП/ или виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ.

  • Геодезическо заснемане на терена – изготвя се от геодезист. Ако не разполагате с такова заснема ние можем да го изпълним.
  • Данни за собствеността на имота – нотариален акт за собственост.

  • Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към електроразпределителната мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.

  • Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към ВиК мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.

  • Геоложки доклад на терена, върху който ще бъде построена сглобяемата къща  – това не е задължително, но е препоръчително да го има. Това са данни, които ще помогнат на инженер-конструктора при проектирането на конструкцията на сглобяемата сграда особено при неравни терени.