ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вижте повече

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА НА СГРАДАТА Е ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА КОМФОРТА НА ОБИТАВАНЕ

И ЧУВСТВИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

 Топлоизолацията на сградата допринася не само за енергийната ефективност на къщата Ви,  но тя Ви осигурява и приятно топли стени през зимата и приятно хладни стени през лятото. Разликата при добре изолирана къща между стената и въздуха вътре може да бъде 1⁰, докато при не изолираната сграда може да достига до 6-7 и повече градуси. Това създава дискомфорт на обитаване и чувство за течение в стаята, тоест животът става комфортен и здравословен.

 Не добрата изолация оказва и силно влияние върху разходите за отопление през зимата и охлаждане през лятото. При е една правилно изпълнена топлоизолация тези разходи могат да се сведат до минимум и направените инвестиции се изплащат много бързо. Също така се избягват термомостове и появата на конденз.

 Основното предимство на СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ е точно в това, че тяхната конструкция позволява много лесно да се постигнат горе посочените ефекти, които в монолитното строителство се постигат с повече разходи и усилия.

 Какво значи една къща да е топло изолирана и как се установява това?

 Сградата, през зимния период, постоянно отдава топлина навън, тоест това са топлинните загуби, които се реализират вследствие на разликите в температурата между помещенията и атмосферата отвън.

 Топлопроводимостта показва количеството топлина, което при постоянна температура преминава за 1 секунда през повърхност с площ 1 м2 и дебелина 1м, когато температурната разлика между отвън и отвътре е 1К. Единицата за топлопроводимост е W/m2K.

 В България има приет стандарт за жилищното строителство, който определя максималната стойност на този коефицент и той в 0.280 W/m2K. Колко по-нисък е този коефицент, толкова сградата е по-добре топлоизолирана.

 Сглобяемите къщи  имат коефицент по-нисък от този и по тази причина те са по-енергоефективни и в зависимост от стойността му могат да бъдат нискоенергийни или пасивна.

 В таблиците по-долу показваме с d – дебелина на стената, U – коефицент на топлопреминаване, характеризиращ колко добре и изолирана сградата. В Uреф. е показан приетия в България стандарт за новоизграждащи се сгради.

 

 

 

 Тук е посочено е посочено конвенционалното строителство като се използват материали, които имат най-добри топлоизолационни характеристики, а именно тухли на  WIENERBERGER Porotherm 38 N+F Comfort с дебелина 38см и Austrotherm EPS 100-PLUS с дебелина 5см. При това положение U=0.185 W/m2K при дебелина на стената 48см. Тоест къща изградена по този начин може да се квалифицира като нискоенергийна, но както се вижда стената е доста дебела – 48 см., което отнема много от полезната площ на къщата.

 По долу се виждат няколко таблици на СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ, които са нискоенергийни и даже коефициентите на топлопреминаване са по-ниски, но дебелината на стените им е по-малка. Това означава, че същите са много по-добре топло-изолирани и полезната площ е много по-голяма, а съответно комфорта на обитаване е значително по-добър и режийните разходи по-малки.

 

 

Тази къща може да се квалифицира като най-нисък клас от сглобяемите къщи по отношение на топлоизолационните характеристики, но все пак тя е доста по-добра спрямо стандартите в България и се равнява на нискоенергийната къща, построена по монолитен начин. Дебелината на нейната стена е 28см, а при монолитната е 48см.


При този стандарт дебелината на стената е 22см и топлоизолацията е малко по-добра от стандарта „ ИКОНОМИК“

 

 Този стандарт на НИСКОЕНЕРГИЙНА КЪЩА със своите топлотехнически характеристики напълно отговаря на ПАСИВНАТА КЪЩА. При нея топлоизолацията на външната стена отговаря на U=0.15 W/m2K, а тук е U=0.147W/m2K. Tова е къща с отлична топлоизолация и дебелината на стената е 28см.

 

 Този стандарт е с най-висок клас на топлоизолация. При него U=0.141 W/m2K при дебелина на стената 28см.

 От изложеното до тук става ясно, че по отношение на топлоизолацията СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ нямат конкуренция и те създават среда на обитаване, която при другите технологии на изграждане на сгради се постига по-трудно. Разходите за постигане на едни и същи топлоизолационни характеристики при СГЛОБЯЕМОТО СТРОИТЕЛСТВО са по-ниски от тези при монолитното.