вижте повече

СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ ЕКОЗИД 

 

Основните разлики между сглобяемите къщи ЕКОЗИД и другите, предлагани в България се разделят на няколко групи, а именно: 

 

» По отношение на проектирането:

 

 ЕКОЗИД е единствената фирма в България, която разполага със специализиран софтуер за проектиране на дървени конструкции и в частност за проектиране на сглобяеми къщи с дървени конструкции. Това е софтуер на немската фирма CADWORK. С помощта на този софтуер в 3D се проектира конструкцията заедно с всички елементи и връзки, което в такива детайли не се прави в България до този момент. Готовия проект на цялата къща директно се импортира в специализирана линия за производство на сглобяеми къщи на немската фирма WEINMANN. Този начин на проектиране удовлетворява всички европейски норми и е изключително прецизен, като разработва всеки детайл и връзка в бъдещата къща, което е предпоставка за високо качество на изработка на цялата къща.

 


 

» Освен задължителните за издаване на разрешение за строеж ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ, ЕКОЗИД разработва и РАБОТНИ ПРОЕКТИ и ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ

 

Това е изключително важно за качеството на произведената продукция. Технологичните карти следват целия процес на производство и се подписват от приемчик, който гарантира съответствието на произведеното с проектите. ЕКОЗИД е единствената фирма в България, която е въвела такава организация на производство.

 


 

» По отношение на производството:

 

 ЕКОЗИД е единствената фирма в България, която разполага със специализирана линия за автоматизирано производство на елементите и конструкциите на сглобяемата къща без намесата на човек. Изработения конструктивен проект се импортира директно в машината, която е напълно автоматизирана и изработва детайли с всякаква конфигурация. При разкрояването на къщата не се използват циркуляри и други ръчни инструменти. Това води до много високо качество и точност до милиметър.

 По тази технология и с такова специализирано обурудване за производство работят най-големите и развити в областта фирми в Европа. ЕКОЗИД е сред лидерите на българския пазар за строителство на сглобяеми къщи. Фирмата разполага със сертификат за качество  по немските стандарти DIN 1052 и DIN 4102, които се издават и следят от Немската Асоциацията за Сглобяемо Строителство - BMF. 

 

 

 За да получи този сертификат, комисия от Германия посещава фабриката на ЕКОЗИД. Те контролират целия процес на работа. От проектиране, производство, използвани материали и монтаж на сглобяемата сграда. Това е стандарт на качество, с който фирмата се гордее. Това е признание за нас и гаранция за Вас, че произвежданите сглобяеми къщи ЕКОЗИД са правилния избор на Изпълнител.

 


 

» По отновешие на иновациите:

 

 ЕКОЗИД редовно повишава квалификацията на своите служители като провежда обучения от лектори на световно известни фирми. Това са и производителите на материали, влагани в сглобяемите къщи като ВЕБЕР, КНАУФ, ВЕЛУКС и др. Това е фирмена политика, позволяващаи служителите ни да са изключително добре запознати с развитието на съвременните технологии и тяхното прилагане в нашите проекти. ЕКОЗИД има сертифицирани специалисти за производство на ПАСИВНИ КЪЩИ. Това е гаранция за професионалисма и задълбочените познания по отношение проектирането и производството на СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ, с които разполга компанията. Нашите къщи са по най-високи стандарти на тази съвременна технология на строителство.

 


 

» По отношение на топлоизолациите и конструкцията на панелите на външните стени и покривни панели:

 

 ЕКОЗИД е единствената фирма, разработила четири стандарта на производство в зависимост от топлотехническите характеристики, които се замерват с коефицента на топлопреминаване през външните стени. Тези стандарти са направени на база конкретни изчисления на коефициентите на топлопреминаване  през всички ограждащи елементи, за да се осигурят комфорта на обитаване и намаляване на разходите за режийни разходи. Първите два стандарта покриват критериите за НИСКОЕНЕРГИЙНА КЪЩА, а последните два за ПАСИВНА КЪЩА . Това разделение дава по-голяма възможност на клиента да направи своя избор.

 


 

» Основната разлика и много съществена между сглобяемите къщи ЕКОЗИД и предлаганите в България е, че външните панели на стените и покрива при нас са разработени така, че от страната към помещенията да са херметизирани, а към външната среда да могат да дишат

 

 Когато къщата е херметизирана от вътре, парите от ежедневните дейности, като готвене, изпарения и други, не попадат в конструкцията. По този начин я предпазват и повишават нейното качество. Подобряват също така и топлотехническите характеристики. От външна страна нашите панели са затворени с плоскости на фирмата “PAVATEX”. Освен топлоизолационни характеристики тези плоскости имат свойството благоприятства дишането на панела на вън. По този начин е изключено задържането на влага в конструкцията или изолационния материал. Съответно появата на плесени и мухъл са невъзможни от самото начало.

Затварянето на външните стени с ОСБ или гипсфазер и от горе стериопор запечатват влагата. Това се е превърнало в масова практика, но след години оказва неприятни негативни последствия. Изключително важно условие:

» Запечатвайте панелите от вътре, а от вън ги оставяйте да дишат! «

 


 

» ЕКОЗИД е единствената българска фирма, която е сертифицирана и работи легално на немския пазар.

 

ВИДЕО - линк към Youtube, в случай, на проблем със стартирането на видеоклипа.

 Компанията от години покрива всички техни стандарти. Проектирането, технологията на производство, модерната фабрика и качеството на строителните работи. Проектите, които изпълнява българската фирма ЕКОЗИД не се различават от тези, които се изпълняват в Германия.

А защо да не сме и по-добри?

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС! За нас ще е удоволствие да Ви съдействаме. 

https://www.ecozid.com/ 

@ecozid - Facebook Страница

Сглобяеми нискоенергийни и пасивни къщи ЕКОЗИД груп - Facebook Група


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:


Назад към всичко актуално.