Почти на финала сме на изграждането на една сглобяема къща в гр. Правец.
 
 По първоначалния договор задачата ни беше да проектираме и изпълним " до ключ " тази къща. В последствие собствениците ни възложиха площадковите инсталации, изграждане и настилка на пътеки и ограда. Скоро това младо семейство ще получи един прекрасен, уютен и енергоефективен дом!