15 години ЕКОЗИД

През 2019г ЕКОЗИД навърши 15 години от построяването на първата сглобяема нискоенергийна къща. През изминалите години се изградиха над 350 сглобяеми къщи на територията на България и Германия. Бе създаден прекрасен екип от проектанти и специалисти, с помощта на които се въведоха най-високите Европейски стандарти за проектиране и строителство на сглобяеми дървени конструкции и в частност къщи с показатели по енергоефективност, покриващи изискванията за „пасивна сграда“.
ЕКОЗИД е единствена за момента българска фирма, получила „U –certificate“ по DIN 1052 за качество и контрол на продукцията, което я нарежда сред първите в бранша не само в България, но и в Германия.
Целта на колектива ни през изминалите години винаги е била да претворим в реалност мечтата на клиента за уютен дом, използвайки достиженията на съвременните технологии и използвайки материали, щадящи природата и съхранявайки я за поколенията.
В стремежа си винаги да бъдем полезни за хората, които желаят да си изградят нов и уютен дом, днес по случай нашия юбилей, обявяваме подарък за всички потенциални клиенти, които сключат договор за строителство до 30.10.2019г, комплект технически проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж.