ЕКОЗИД е правноправен член на Германо-Българската индустриално-търговска камара за 2022.