Стени
вижте повече

EcoStandard

Дървена фасада Дървена фасада

– Мин. дебелина на стената 20 см
– U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,25 W/m2K
– Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 35 dB
– Фасадна вентилация 40 мм

Фасада с мазилка Фасада с мазилка

– Мин. дебелина на стената 20 см
– U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,25 W/m2K
– Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 35 dB
– Фасадна вентилация 40 мм

EcoComfort

Дървена фасада Дървена фасада

– Мин. дебелина на стената 35 см
– U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K
– Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 45 dB
– Инсталационен слой 50 мм
– Фасадна вентилация 40 мм

Фасада с мазилка Фасада с мазилка

– Мин. дебелина на стената 30 см
– U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K
– Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 45 dB
– Инсталационен слой 50 мм

EcoNature

Дървена фасада Дървена фасада

– Мин. дебелина на стената 35 см
– U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K
– Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 51 dB
– Инсталационен слой 50 мм
– Фасадна вентилация 40 мм

Фасада с мазилка Фасада с мазилка

– Мин. дебелина на стената 35 см
– U-Коефициент на топлопреминаване Um ≤ 0,14 W/m2K
– Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 45 dB
– Инсталационен слой 50 мм
– Фасадна вентилация 40 мм