Сглобяема къща в с. Чавдар, построена от Екозид

Къщата е проектирана и построена от екипът на ЕКОЗИД, по стандарта " ЕКО КОМФОРТ". По топлотехнически показатели този стандарт покрива изискванията на пасивната сграда. Къщата е с площ 159м2.