Изграждане на сглобяема къща в гр. Долна Баня

 Останаха пътеките, автомобилната алея и пречиствателната станция заедно с резервоара за събиране на дъждовните води, за да финализираме обекта. В началото на 2024 година не е най-подходящото време за вертикална планировка, но понякога и така се получава….